ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 12 czerwiec 2019

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie:

 „Najnowsze zmiany w świadczeniach:  rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, 500 +, dobry start

Prelegentem będzie: Piotr Mrozek – zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2019 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 8 maja 2019

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie: „Najnowsze zmiany w programie 500 +

Prelegentem będzie: Piotr Mrozek – zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

Spotkanie odbędzie się 8 maja 2019 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 10 kwietnia 2019

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, serdecznie zaprasza na szkolenie: „Projektowane zmiany w systemie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych”

Spotkanie poprowadzą:

Joanna Cieślik – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu

Iwona Radzimirska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia 2019 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 13 marca 2019

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie: Świadczenia rodzinne – procedura i ostatnie zmiany.”

Prelegentem będzie: Piotr Mrozek – zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

Spotkanie odbędzie się 13 marca 2019 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 13 luty 2019

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie: Pomoc seniorom z wykorzystaniem programów ASOS i Senior+ na przykładzie Dziennego Domu „Senior+” w gminie Błonie i Klubu „Senior+” w gminie Brwinów.”

Spotkanie poprowadzą:

Agnieszka Kurach – Dyrektor Dziennego Domu „Senior+” w Błoniu

i Joanna Dzierzba – Dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.

Spotkanie odbędzie się 13 lutego 2019 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 23 stycznia 2019

Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy rok 2019, życzymy samych sukcesów, zdrowia i radości.

  Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie: „Praktyka rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych na przykładzie MOPS Sochaczew i OPS Tłuszcz”.

Prelegentami będą Zofia Berent, dyrektorka MOPS Sochaczew oraz Katarzyna Rostek, kierownik OPS Tłuszcz.

Spotkanie odbędzie się 23 stycznia 2019 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

ZMIANY W OPŁATACH

 W uzgodnieniu z Zarządem Forum OPS od nowego roku zostaje podwyższona miesięczna składka członkowska o 5 zł. Od 1 stycznia 2019 opłata za miesiąc wynosić będzie 70 zł.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 12 grudnia 2018

Szanowni Państwo, Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie: „Problematyka pomocy społecznej – zadania i tryb postępowania z zastosowaniem KPA po zmianach”

Prelegentką będzie Anna Brzezińska, dyrektorka OPS w Legionowie.

 Spotkanie odbędzie się 12 grudnia 2018 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 14 listopada 2018

Szanowni Państwo, Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie: „Zadania  zlecone gminom, w tym Programy rządowe – ich realizacja i finansowanie” – spotkanie z udziałem przedstawicieli Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podczas spotkania omówione zostaną zadania wynikające z programu „Za życiem” (opieka 75+, opieka wytchnieniowa, asystentura…) oraz możliwości ich finansowania.

 Spotkanie odbędzie się 14 listopada 2018 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 10 października 2018

Szanowni Państwo, Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie: Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze i Dobry Start w pytaniach i odpowiedziach”.

Prelegentem będzie Piotr Mrozek, zastępca dyrektora OPS w Legionowie.

 Spotkanie odbędzie się 10 października 2018 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 19 września 2018

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie: Prace nad projektem prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej  o Centrach Usług Społecznych”

Prelegentem będzie dr hab. Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP, koordynator sekcji „Polityka społeczna, rodzina” Narodowej Rady Rozwoju.

 Spotkanie odbędzie się 19 września 2018 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 13 czerwca 2018

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkoleniePerspektywa miejska i wiejska pracy w społecznościach lokalnych. Rewitalizacja w mieście – praca w miejscach i społecznościach  trudnych i wieloproblemowych, MOPS Przasnysz. Mobilizacja i aktywizacja wsi, GOPS Przasnysz.”

 Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2018 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 9 maja 2018

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie „RODO – realizacja zasady rozliczalności – analiza ryzyka”

 1. Analiza ryzyka – charakter prawny
 2. Etapy analizy ryzyka
 3. ETAP 1 Określenie specyfiki organizacji

–      Opis kontekstu działania organizacji

–      Opis przetwarzanych danych

–      Opis środków technicznych i organizacyjnych stosowanych w celu ochrony danych

–      Określenie metodologii akceptacji ryzyka

 1. ETAP 2. Analiza wymagań RODO w zakresie przetwarzania danych

–      Określenie celu prawnego przetwarzania danych

–      Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości

–      Inne zasady

 1. ETAP 3. Ocena ryzyka

–      Identyfikacja zagrożeń i stopnia podatności

–      Identyfikacja następstw działań niepożądanych

–      Szacowanie poziomu ryzyka

–      Określenie listy i stopnia ryzyka

 1. ETAP 4. Postępowanie z ryzykiem

–      Decyzja o akceptacji lub braku akceptacji ryzyka

–      Formy mitygowania ryzyka

–      Przenoszenie ryzyka na podmioty trzecie

 1. Ocena skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA)

Szkolenie poprowadzi prawniczka Magdalena Klatta.

Spotkanie odbędzie się 9 maja 2018 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.
ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 18 kwietnia 2018
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie  „Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)–wybrane aspekty prawne i praktyczne”
 1. Dane osobowe i dane osobowe sensytywne
 2. Przesłanki zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych (6 przesłanek)
 3. Uchylenie zakazu przetwarzania danych sensytywnych (10 przesłanek)
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
 6. Ważność zgód na przetwarzanie danych po 25 maja 2018r
 7. Pozyskiwanie zgód od małoletnich
Szkolenie poprowadzi prawnik Jarosław Greser.

Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia 2018 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Na kolejnym szkoleniu 9 maja poruszymy zagadnienia z RODO dot. analizy ryzyka, dlatego zachęcamy do uczestnictwa w tych dwóch terminach.

Serdecznie zapraszamy.
.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 14 marca 2018

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –  realizacja przez OPS, zakres zadań, finansowanie i możliwości wykorzystania w działalności ośrodka pomocy społecznej i placówkach wsparcia dziennego”. 

Swoimi doświadczeniami i dobrą praktyką podzielą się:

 • Dorota Kaczorek – Magdalińska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie
 • Joanna Dzierzba – Dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie

Spotkanie odbędzie się 14 marca 2018 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Plan na kwiecień i maj: w dniach 18 kwietnia i 9 maja zaplanowane są szkolenia z RODO, które poprowadzi prawnik Jarosław Greser.

Serdecznie zapraszamy.

.

Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 21 luty 2018

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie  „Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej”,  które poprowadzi Anna Brzezińska – dyrektorka OPS Legionowo
Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2018 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.
Serdecznie zapraszamy.
.

ZAPROSZENIE – Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 10 stycznia 2018

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie  Z głową i sercem – usługi socjalne jako źródło podwójnych korzyści: kontraktowanie i zakładanie przedsiębiorstw społecznych”.

– Jak założyć przedsiębiorstwo społeczne i jakie wsparcie można uzyskać od Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) przy Stowarzyszeniu BORIS oraz sieci OWES na Mazowszu.

 – Prezentacja działań przedsiębiorstwa społecznego Centrum Usług Środowiskowych w praktyce, prezeska Spółdzielni Socjalnej osób prawnych CUŚ Aleksandra Pęcherzewska.

Spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2018 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.
Serdecznie zapraszamy.
.

ZAPROSZENIE – Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 13 grudnia
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie  „Wolontariat na rzecz społeczności gminy

Swoimi doświadczeniami i wiedzą podzielą się MOPS Sochaczew oraz GOPS Michałowice  Obie instytucje mają wieloletnie doświadczenie w działaniach na rzecz rozwoju wolontariatu.

Zaprezentowane zostaną praktyki przedstawiające :

– ośrodek jako instytucję, która może rozwijać ideę wolontariatu na poziomie Gminy,

– Klub wolontariusza oparty na relacji i  samopomocy

– oraz  efekty projektów wolontariackich  realizowanych w oparciu o partnerstwo.

Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2017 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00. Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE – Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS i wyboru Zarządu MFOPS – 8 listopad
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie  „Kodeks postępowania administracyjnego – zmiany od 1.06.2017 w zastosowaniu z ustawą o pomocy społecznej – c.d.”. Temat będzie kontynuacją majowego szkolenia, które ze względu na brak czasu, nie zostało omówione do końca.
Spotkanie odbędzie się 8 listopada2017 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.
Spotkanie poprowadzi Anna Brzezińska, dyrektor OPS w Legionowie.
WYBORY ZARZĄDU
Druga sprawa jaką będziemy zajmować 8 listopada to wybory do Zarządu MFOPS,  w związku z tym bardzo proszę o przybycie na to spotkanie. 
Serdecznie zapraszamy.
 .
 .
ZAPROSZENIE – Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 11 październik
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie  „Kreowanie polityki senioralnej przez OPS”
Swoje działania zaprezentują dwa podmioty czyli GOPS Wiązowna i MGOPS Piaseczno.
Obie instytucje tworzą lokalną długofalową politykę senioralną i mają duże osiągnięcia w aktywizacji seniorów w swoich gminach.
 Spotkanie odbędzie się 11 października 2017 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.
Serdecznie zapraszamy.
 .
 .
ZAPROSZENIE – Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 13 wrzesień
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie  „Zmiany w systemie świadczeń rodzinnych”
Spotkanie odbędzie się 13 września 2017 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.
Spotkanie poprowadzi Piotr Mrozek –  zastępca dyrektora OPS w Legionowie.
Serdecznie zapraszamy.
 .
 .
ZAPROSZENIE – Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 14 czerwca
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie  „Koordynacja Systemu Zabezpieczenia Społecznego – świadczenia rodzinne i program 500+”
 
Spotkanie odbędzie się 14 czerwca 2017 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.
Spotkanie poprowadzi Lidia Ułanowska –  zastępca dyrektora MCPS
Serdecznie zapraszamy.
ZAPROSZENIE – Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 17 maja
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie  „Kodeks postępowania administracyjnego – zmiany od 1.6.2017 w zastosowaniu z ustawą o pomocy społecznej”
Spotkanie odbędzie się 17 maja 2017 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.
Spotkanie poprowadzi Anna Brzezińska.
Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE – Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 12 kwietnia
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS zaprasza na szkolenie „GIODO – 5 problemów z danymi osobowymi – teraz i po zmianach”

Planujemy poruszyć następujące zagadnienia:

– Planowane zmiany w przepisach od 2018 roku  Powołanie ABI i ASI – na co zwracać uwagę
– Własny pracownik czy podmiot zewnętrzny – jak określić zakres kompetencji i skonstruować umowę
– Dane wrażliwe i ich przetwarzanie, w szczególności profilowanie

– RODO a polska ustawa – który akt prawny ma pierwszeństwo w stosowaniu

– Zakres kar za naruszanie danych osobowych przewidzianych w Rozporządzeniu

UWAGA: JEDNORAZOWA ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA

Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2017 (środa), w Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 44 a, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00. 

Spotkanie poprowadzi Jarosław Greser – doktor nauk prawnych. Od 11 lat współpracuje z przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi zakresie obsługi prawnej, w szczególności w obszarze praw autorskich i ochrony danych osobowych. Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Trener certyfikowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, specjalizujący się z szkoleniach z zakresu prawa. Prowadzi zajęcia dla organów administracji publicznej, firm oraz organizacji pozarządowych.

Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE – Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 8 marca
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Asystentura rodzinna – prawidłowość udzielania wsparcia przez OPS w świetle kontroli prowadzonych przez Wydział Polityki Społecznej MUW”
Spotkanie odbędzie się 8 marca 2017 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.
Spotkanie poprowadzi Beata Kosmalska- Balik – przedstawicielka Wydziału Polityki Społecznej MUW 
Serdecznie zapraszamy.
ZAPROSZENIE – Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 8 luty
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Nowe zadania z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem””
Ustawa weszła z dniem 1.01.2017, na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:
Rodzaje wsparcia
Osoby uprawnione
Warunki przyznawania prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się ciężko chorego dziecka
Kiedy jednorazowe świadczenie nie przysługujeRola asystenta rodziny
Procedura przyznawania prawa do asystenta rodziny
Zadania asystenta rodziny 
 
Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2017 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.
Spotkanie poprowadzi Anna Brzezińska – Dyrektor OPS w Legionowie.
Serdecznie zapraszamy.
ZAPROSZENIE – Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 11 styczeń
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na pierwsze w tym roku spotkanie „Praca socjalna w oparciu o zasoby, przykłady pracy z jednostką i rodziną, GOPS Michałowice, ŚOPS Brwinów”.
 
Spotkanie odbędzie się 11 stycznia 2017 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.
Spotkanie poprowadzi Iwona Radzimirska  -Dyrektor GOPS w Michałowicach i Joanna Dzieżba – dyrektor ŚOPS Brwinów.

ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Projekty konkursowe wyłącznie dla OPS – przygotowanie wniosku„.Spotkanie odbędzie się 9 listopada 2016 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

W ramach 9 Osi Priorytetowej, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,został ogłoszony ostatni konkurs w tym roku dla OPS :

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-1-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-wykluczonych-i-przeciwdzialanie-wykluczeniu-spolecznemu-II.html

Na spotkaniu przekażemy Państwu praktyczne wskazówki jak przygotować się merytorycznie do złożenia dobrego wniosku na podstawie doświadczeń konkursu, który został już zakończony.


ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie  „Placówki wsparcia dziennego – doświadczenia ŚOPS w Brwinowie w świetle kontroli NIK”.  Spotkanie odbędzie się 12 października 2016 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.


ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie  „Program Rodzina 500 plus w praktyce”Spotkanie odbędzie się 14 września 2016 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.


ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie  „Zakres działań Zespołów Interdyscyplinarnych”Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2016 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Omawiane zagadnienia:

 • Omówienie zakresu działań Zespołu Interdyscyplinarnego – zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 • Prowadzenie Niebieskich Kart min.: kiedy jesteśmy zobowiązani do zakładania NK, jak prowadzić NK jeśli jest podejrzenie że ofiarą jest dziecko, a sprawcą rodzic lub oboje,  co robić jak przemoc zgłasza nastolatek, co robić jak dorosła ofiara nie potwierdza przemocy, a w ocenie zespołu  przemoc występuje, wątpliwości wokół wykorzystywania procedury NK do spraw rozwodowych
 • Pytania i odpowiedzi

ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Projekty konkursowe wyłącznie dla OPS – przygotowanie wniosku„. Spotkanie odbędzie się 11 maja 2016 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

W ramach 9 Osi Priorytetowej, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,został ogłoszony konkurs: http://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-1-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-wykluczonych-i-przeciwdzialanie-wykluczeniu-spolecznemu-1.html . Na spotkaniu przekażemy Państwu praktyczne wskazówki jak przygotować się merytorycznie do złożenia dobrego wniosku.


ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Projekty konkursowe wyłącznie dla OPS – wprowadzenie do złożenia dobrego wniosku„. Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia 2016 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

W ramach 9 Osi Priorytetowej, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zostanie ogłoszony nabór na projekty konkursowe wyłącznie dla OPS (maj 2016), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W projektach możliwe będzie wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób, rodzin i społeczności objętych wsparciem. Na spotkaniu przekażemy Państwu praktyczne wskazówki jak przygotować się merytorycznie do złożenia dobrego wniosku.


ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Rodzina 500 + oraz trudne sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych/funduszu alimentacyjnego”. Spotkanie odbędzie się 9 marca 2016 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.


ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Superwizja pracy socjalnej w teorii i praktyce”. Spotkanie odbędzie się 10 lutego 2016 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.


ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Złotówka za złotówkę”: nowe zasada dotyczące świadczeń rodzinnych. Spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2016 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.