ZAPROSZENIE
Promocja w Ośrodku Pomocy Społecznej
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 13.12.2006, godz. 10.00-14.00 W RATUSZU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA UL. MODLIŃSKA 197, W SALI KONFERENCYJNEJ
Głównym tematem spotkania będzie: “Promocja w Ośrodku Pomocy Społecznej” w czasie którego swoją wiedzą podzieli się z nami ekspert do spraw Public Relations Pani Dorota Pieńkowska.
Po spotkaniu z ekspertem podsumujemy ostatni rok pracy Forum a także złożymy sobie świąteczne życzenia.
________________________________________
SEMINARIUM I SZKOLENIA
Europejski Fundusz Społeczny na Mazowszu – seminaria i szkolenia – zaproszenie
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS wraz z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej serdecznie zapraszają na seminaria i dwudniowe szkolenia, poświęcone nowemu Okresowi Programowania 2007-2013 i Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki.
________________________________________
ZAPROSZENIE
Budowanie lokalnego partnerstwa
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 08.11.2006, godz. 10.00-14.00 W RATUSZU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA UL. MODLIŃSKA 197, W SALI KONFERENCYJNA
Głównym tematem spotkania będzie:
“Budowanie lokalnego partnerstwa”
Jako eksperta w tej dziedzinie zaprosiliśmy Panią Grażynę Gnatowską z Klubu Osiedlowego Surma na Ochocie, współtwórczynię partnerstwa na Ochocie. Dobra praktyką podzieli się także kierownik z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liwie Pani Elżbieta Lutostańska.
________________________________________
ZAPROSZENIE
Zaliczka alimentacyjna
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 11.10.2006, godz. 10.00-14.00 W RATUSZU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA UL. MODLIŃSKA 197, W SALI KONFERENCYJNA.
Głównym tematem spotkania będzie:
“Zaliczka alimentacyjna”
Jako eksperta w tej dziedzinie zaprosiliśmy Panią Grażynę Mlonkę z Departament Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Polityki Społecznej.
________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarządzanie zespołem w OPS
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej po wakacjach, które odbędzie się w dniu 13.09.2006, godz. 10.00-14.00 w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, Sala Konferencyjna, I piętro.
Tematem wiodącym naszego spotkania będzie:
“Skuteczne zarządzanie zespołem w Ośrodku Pomocy Społecznej” poprowadzone przez Panią Annę Wiśniewską- Muchę Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Żoliborz Warszawa, eksperta w zakresie budowania i zarządzania zespołem w OPS
________________________________________
ZAPROSZENIE
Czerwcowe spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej odbędzie się 1-3 czerwca 2006 roku w ramach edukacyjno- integracyjnego wyjazdu do Gdańska.
Program naszego wyjazdu obejmuje między innymi spotkanie z Zarządem Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej oraz prezentacje wiodących działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku. MOPS w Gdańsku stworzy nam również możliwość spotkania ze swoimi partnerami a także obserwację przygotowań do “Czerwca Aktywnych Społeczności”. Liczymy iż wspólny wyjazd stanie się inspiracją do nowych działań i umożliwi podjęcie szerszej płaszczyzny współpracy kierownictwa Ośrodków Pomocy Społecznej na Mazowszu.
Podsumowanie wizyty studyjnej
________________________________________
ZAPROSZENIE
W tym miesiącu spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej odbędzie się wyjątkowo 17.05.2006 w godzinach 10.00-15.00 w Urzędzie Miasta Dzielnicy Wola w sali sesji. Temat spółdzielni socjalnych i ekonomii społecznej poruszy Joanna Krasnodębska, natomiast doświadczeniami z działań CIS-u podzieli się Joanna Jakubowska z GOPS w Słupnie.
________________________________________
ZAPROSZENIE
Praca z wolontariatem w OPS
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 12.04.2006, godz. 10.00-14.00 w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90 w sali sesji. Głównym tematem spotkania będzie:”Praca z wolontariatem w OPS”. Doświadczeniem w zakresie programu wolountarystycznego podzielą się specjaliści z Ośrodków Warszawa Bielany, Radom oraz Pruszków.
________________________________________
ZAPROSZENIE
Archiwizacja dokumentów
Zapraszamy na kolejne spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej dnia 8 marca o godz.10 w Urzędzie Miasta Dzielnicy Wola. Gościć bedziemy eksperta z Archiwum Akt Nowych w Warszawie Maciej Maniowski, który przyblizy problemy archiwizacji dokumentów oraz instrukcji kancelaryjnej. Dobrą praktyką podzieli sie Dyrektor Ośrodka w Słupnie Pani Joanna Jakubowska.
________________________________________
ZAPROSZENIE
Prace społeczno-użyteczne
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie 8 lutego w godz. 10-15 w Urzędzie Miasta Dzielnicy Wola. Tym razem poruszymy temat “Prac społeczno- użytecznych”. Swoim doświadczeniem w ramach dobrych praktyk podzieli się Pani Grażyna Wisiecka z Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach.
________________________________________
MIJA JUŻ ROK…
2 LUTEGO 2005 roku po raz pierwszy spotkaliśmy się jako Mazowieckie Forum Pomocy Społecznej. Pierwsze działania połączone z jego powstaniem rozpoczęły się przy Biurze Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych już w październiku 2004 roku. Nie bez znaczenia była wówczas rola Ośrodków Pomocy Społecznej z Radomia, Liwu, Białołęki i Pruszkowa. To kierownictwa tych placówek zgłosiły bowiem jako pierwsze potrzebę zaistnienia takiego ciała oraz chęć własnego udziału. Zainteresowane ideą powstającego Forum do tego pomysłu przyłączały się także inne mazowieckie Ośrodki Pomocy Społecznej.
Dziś Mazowieckie Forum Pomocy Społecznej liczy ponad 70 Ośrodków stanowiąc sieć wsparcia, możliwość wymiany doświadczeń, dyskusji na nurtujące problemy. Jego obecny kształt jest wynikiem ciągłego udoskonalania pracy Forum i wychodzenia naprzeciw potrzebom, które wypływają z naszych codziennych spraw, codziennych problemów. Łączy nas jedno, chęć podnoszenia poziomu, doskonalenia naszej pracy, kreślenia nowego obrazu pracownika socjalnego tak często jeszcze funkcjonującego w negatywnym wydźwięku.
Odpowiedzią na nasze pytania, a często również inspiracją do dalszych działań były spotkania z ekspertami w wielu dziedzinach m.in. Panią Grażyną Mlonką z Departamentu Świadczeń Socjalnych, Ministerstwa Polityki Społecznej, Panem Hubertem Nowakiem ekspertem z zakresu zamówień publicznych, Panią Katarzyną Sekutowicz specjalistką Euro NGO ds. funduszy europejskich,trenerem akredytowanym KOSzEFS, Zbigniewem Wejcmanem ekspertem w zakresie kreowanaia aktywnej polityki społecznej, Panem Prokuratorem Jarosławem Polanowskim. Dtej pory odbyło się 9 spotkań.
Bez wątpienia doniosłą rolę pełnił w pracy Forum wybrany przez uczestników Zarząd, który nadal tworzą Panie Bożena Pomacho, Barbara Bąbska, Joanna Cieślik, Edyta Więckowska, Elżbieta Lutostańska, Teresa Kostrzewska.
Mazowieckie Forum Pomocy Społecznej jest sukcesem wszystkich Ośrodków Pomocy Społecznej, tworzących to nieformalne ciało.
Czekamy na nowych uczestników, którzy wyrażą chęć przyłączenia się do naszego Forum!
Serdecznie zapraszamy również Wasz Ośrodek, stwórzmy wspólną inicjatywę!
________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie Forum, które odbędzie się 11.01.2006 w godzinach 11.00-15.00 w Urzędzie Miasta Dzielnicy Wola w sali sesji. Spotkanie na temat “Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” poprowadzi Prokurator Prokuratury Okręgowej Jarosław Polanowski. Swoim doświadczeniem w ramach tworzenia koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy podzieli się Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu Joanna Cieślik. Nastąpi również powołanie trzech zespołów roboczych, które ustrukturalizują dalszą pracę Forum. Zaproszenie zostało wysłane dzisiaj pocztą.
Z poważaniem
Prezes BORIS
Paweł Jordan

________________________________________
ZAPROSZENIE
Ustawa “Prawo zamówień publicznych”
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej. Odbędzie się ono w dniu 14.12.2005, godz. 11.00-15.00 w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90 w sali sesji.
Tematem spotkania będzie:
Ustawa “Prawo zamówień publicznych”
Program spotkania:
11.00-11.05 – Powitanie, Bożena Pomacho.
11.05-13.00 – Ustawa “Prawo zamówień publicznych” – Hubert Nowak, ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych.
13.00-13.15 – Przerwa.
13.15-15.00 – Wigilia
________________________________________
KONFERENCJA ROSzEFS
Inaugurująca działalność Centrum Rozwoju Lokalnego
Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS rozpoczyna kolejny okres funkcjonowania, stając się jednocześnie Centrum Rozwoju Lokalnego.
czytaj więcej
________________________________________
POMARAŃCZOWA INICJATYWA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
Są już pierwsze reakcje na temat Pomarańczowej Inicjatywy Pracowników Socjalnych. Wiceprezez PTPS Ryszard Majer z uznaniem przyjął pomysł powołania szerokiego ruchu na rzecz uchwalenia ustawy o zawodzie pracownika socjalnego i samorządzie zawodowym pracowników socjalnych. Pomarańczową Inicjatywę dostrzegła również redakcja portalu ngo.pl oraz witryna internetowa polonijnego Radia Pomost z Arizony w USA.
czytaj więcej
________________________________________
ZAPROSZENIE
“Kontrakt socjalny”
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej. Odbędzie się ono w dniu 9.11.2005, godz. 11.00-15.00 w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90 w Sali Sesji.
Tematem spotkania będzie: “Kontrakt socjalny” Założenia i zasady tworzenia kontraktu przedstawiać będzie Barbara Bąbska z Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.
Jednocześnie prosimy o informację, ile osób przyjedzie na spotkanie z poszczególnych ośrodków. Jest to ważna informacja ze względów organizacyjnych. Ilośc osób można zgłaszac mailowo na adres: elak@boris.org.pl lub telefonicznie: (22) 620 31 92, 890 94 49.
Osoba do kontaktu: Elżbieta Kowalczyk.
________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej. Odbędzie się ono w dniu 12.10.2005, godz. 11.00-15.00.
Tematem spotkania będzie:
“EFS dla OPS – skorzystaj z szansy.”
O Europejskim Funduszu Społecznym mówić będzie Pani Katarzyna Sekutowicz, specjalistka Euro NGO ds. funduszy europejskich, trener akredytowany KOSzEFS.
UWAGA! ZMIANA MIEJSCA.
W październiku spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70.
________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej. Odbędzie się ono w dniu 13.09.2005 (wtorek), godz. 11.00-15.00 w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90 w sali sesji.
Tematem spotkania będą:
“Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.”
O zmianach w ustawie mówić będzie Pani Grażyna Mlonka z Departamentu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Polityki Społecznej.

________________________________________
USTAWA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
Duże poruszenie wywołała wśród użytkowników naszego serwisu informacja na temat dodatku w wysokości 250 zł dla pracowników socjalnych pracujących w terenie. I słusznie, dodatek taki za tą ciężką a często niebezpieczną pracę się zwyczajnie należy. Takie uprawnienie zgodzili się wprowadzić do nowelizowanej ustawy o pomocy społecznej Posłowie. Jeśli Senatorzy będą podobnego zdania a Prezydent RP nowelizację podpisze, to te 250 zł (brutto) pracownicy socjalni jako stały dodatek do pensji otrzymają.
Mnie zaniepokoiło jednak to, że może to już wszystko na co mogą pracownicy socjalni liczyć ze strony Posłów i Senatorów IV kadencji Sejmu RP. W tekście “Dodatek za pracę w terenie” pojawia się niepokojąca dla mnie wypowiedź Pana Ministra Cezarego Miżejewskiego – “Zapis (o dodatkach) zgodny jest z propozycją rządową zawartą w projekcie ustawy o zawodzie pracownika socjalnego, któremu nie został nadany bieg z powodu upływu kadencji” Jeśli ma tak być, to może jeszcze Senatorzy zajmując się nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, pochylą się nad pracownikami socjalnymi, którym zadań wciąż przybywa i w szerszym zakresie docenią trud naszej codziennej troski i profesjonalnej służby na rzecz wszystkich mieszkańców Polski i ich problemów?
Więcej na temat ustawy pracowników socjalnych: ustawa dla pracowników socjalnych
źródło: inf. internetowa
Andrzej Gocłowski – pracownik socjalny
www.ops.pl
________________________________________
PLEBISCYT
CZŁOWIEK BEZ BARIER 2005
Magazyn “Integracja”, portal www.niepelnosprawni.info oraz program telewizyjny “Integracja” ogłaszają III edycję plebiscytu CZLOWIEK BEZ BARIER 2005. Ideą plebiscytu jest wyróżnienie i nagrodzenie osób, które pomimo niepełnosprawności osiągnęły w życiu coś szczególnego i które przyczyniają się do poprawy wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
Tytuł może otrzymać osoba, która pomimo niepełnosprawności:
• odnosi sukcesy w biznesie,
• jest uznanym artystą,
• jest wybitnym sportowcem,
• jest liderem społeczności lokalnej,
• działa w organizacji pozarządowej,
• jednym słowem: robi coś niezwykłego i warto o jej sukcesach opowiedzieć innym.
*Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać:* osoby fizyczne, prawne, organy administracji publicznej oraz Kościoły i związki wyznaniowe w terminie *do 30 września br.*
Zgłoszenia, nadsyłane w postaci listownej lub mailem, powinny zawierać:
1. formularz zgłoszeniowy z informacjami o:
a) osobie / instytucji zgłaszającej (wraz z adresem i telefonem kontaktowym)
b) opis działalności i życiorys kandydata
2. formularz rekomendacji urzędów, instytucji lub organizacji, z podaniem nazwiska i funkcji osób popierających wniosek, adresu, telefonu oraz faksu (regulamin Plebiscytu znajduje się na stronie www.niepelnosprawni.info)
Wybór Laureata
W okresie od czerwca do września następuje zgłaszanie kandydatów do Plebiscytu Człowiek bez barier 2005. Zgłoszenia mogą być nadsyłane drogą pocztową na adres magazynu “Integracja” ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa z dopiskiem “Człowiek bez barier”, lub mailową na adres czlowiekbb@integracja.org. Następnie specjalnie powołana przez organizatorów niezależna Kapituła Plebiscytu do 10 października wybierze 5 finalistów, spośród których wyłoni zwycięzcę Plebiscytu. Bardzo prosimy, w miarę możliwości, o rozpropagowanie Plebiscytu. Jeśli będą Państwo zainteresowani zamieszczeniem na swoich stronach baneru internetowego promującego Plebiscyt, prosimy o kontakt – przygotujemy baner według Państwa specyfikacji.
________________________________________
ZAPROSZENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej. Odbędzie się ono w dniu 22.06.2005, godz. 11.00-15.00 w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90 w sali sesji.
Tematem spotkania będą: “Samorządowe Kolegium Odwoławcze”
Program spotkania:
11.00-11.05 – Powitanie, Bożena Pomacho.
11.05-11.20 – Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Spotkania Pracowników Socjalnych w Częstochowie.
11.20-12.05 – Praca w grupach – wypracowanie tematów na kolejne spotkania Forum.
12.05-12.40 – Prezentacja projektu realizowanego przez GOPS Goworowo -Bożena Pomacho
12.40-13.00 – Przerwa.
13.00-15.00 – Samorządowe Kolegium Odwoławcze
________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej. Odbędzie się ono w dniu 11.05.2005, godz. 11.00-15.00 w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90 w sali sesji.
Temat spotkania to: “Zmiany w Ustawie o zasiłkach rodzinnych”, a mówić o nich będzie Pani Grażyna Mlonka, z Departamentu Świadczeń Socjalnych, Ministerstwa Polityki Społecznej.
________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej. Odbędzie się ono w dniu 13.04.2005, godz. 11.00-15.00 w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90 w sali sesji.
Tematem spotkania będą:
Techniki lobbingu i rzecznictwa w kreowaniu aktywnej polityki społecznej przez Ośrodki Pomocy Społecznej
Program spotkania:
11.00-11.05 – Powitanie, Bożena Pomacho
11.05-11.30 – Przedstawienie propozycji związanych z finansowaniem ośrodków pomocy społecznej od 2007 roku z budżetu państwa
11.30-12.30 – Techniki lobbingu i rzecznictwa w kreowaniu aktywnej polityki społecznej przez Ośrodki Pomocy Społecznej – Zbigniew Wejcman, Stowarzyszenie BORIS
12.30-13.00 – Techniki lobbingu i rzecznictwa w praktyce – Joanna Jakubowska, GOPS Słupno
13.00-13.30 – Przerwa
13.30-14.00 – Prezentacja projektu realizowanego przez GOPS Goworowo – Bożena Pomacho
14.00-15.00 – Rozmowa o aktualnych potrzebach i problemach ośrodków.
________________________________________
SPOTKANIE INAUGURUJĄCE
W dniu 02.02.2005r, w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90 w sali sesji odbyło się spotkanie inaugurujące powstanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej.