Mazowieckie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej

ul. Warecka 4/6
00-040 Warszawa
tel./fax (22) 620 31 92 wew 11

  

 

Osoba do kontaktu: Ewelina Markowska, ewelina@boris.org.pl