ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Kontrola zarządcza w jednostkach pomocy społecznej”, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2010 w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00.
Spotkanie poprowadzi Sławomir Kacprzak – Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów.
________________________________________

ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego”, które odbędzie się w dniu 10 listopada 2010 w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00.
Spotkanie poprowadzi Grażyna Mlonka – Główny Specjalista w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zajmująca się w Departamencie realizacją świadczeń rodzinnych, bezpośrednio odpowiada na pytania realizatorów ustaw podczas dyżurów telefonicznych, przygotowuje odpowiedzi na pytania zadawane w listach i mailach.
________________________________________

ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem roli zespołów interdyscyplinarnych”, które odbędzie się (zmiana terminu) w dniu 18 PAŹDZIERNIKA 2010 w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, w sali sesji, w godzinach 11:00 -14:00.
Spotkanie prowadzić będzie Grzegorz Wrona: prawnik – praktyk, współpracownik Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, pracujący w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Brał udział w pracy sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

________________________________________

BEZPŁATNE SEMINARIA INFORMACYJNO – DORADCZE DOTYCZĄCE KGR DLA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Krajowe Centrum Konferencji Grupy Rodzinnej przy Fundacji „Nadzieja dla Rodzin” jako jedyna organizacja w Polsce wdraża model Konferencja Grupy Rodzinnej (KGR). Czuje się więc odpowiedzialna za zapoznanie z zasadami modelu oraz sposobami wdrażania metody przez instytucje pomocy społecznej. Metoda pozwala na rozwiązanie problemów z którymi borykają się rodziny wykluczone społecznie oraz doprowadza do odbudowy więzi pomiędzy jej członkami. Ponadto KGR doskonale wpisuje się w priorytety aktualnej polityki społecznej, której głównymi celami są aktywizacja i integracja społeczna.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych seminariów informacyjno-doradczych “KGR – instrument aktywizacji społecznej”
________________________________________

AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
Stowarzyszenie CAL w ramach projektu „Aktywna i twórcza polityka społeczna jako narzędzie integracji społecznej” zaprasza instytucje pomocy i integracji społecznej do zgłaszania różnego rodzaju grup (samopomocowych, projektowych) na cykl bezpłatnych warsztatów, podczas których przy wsparciu trenera, psychologa i terapeuty uczestnicy będą pracować nad poprawą swojej sytuacji życiowej. Rekrutacja trwa do 30 września 2010. Więcej: www.mlis.cal.org.pl
________________________________________

ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Kodeks postępowania administracyjnego – najczęściej popełniane błędy”, które odbędzie się WYJĄTKOWO W CZWARTEK w dniu 9 WRZEŚNIA 2010 w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00.
Spotkanie prowadzić będzie Romana Pietruk, Kancelaria Prawna Pietruk s.c.
________________________________________

UWAGA!
W związku z zaplanowaną konferencją przypadającą na 17 listopada 2010r. Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wspólnie z Mazowieckim Forum Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie pragnie zachęcić Państwa do składania zgłoszeń o nadanie odznaczeń państwowych dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub indywidualnych dla pracowników socjalnych z Państwa instytucji /podstawa prawna: Dz.U z 1992 roku, Nr 90, poz. 450 ze zm.o orderach i odznaczeniach/, a także do wyróżnień nadawanych przez Wojewodę Mazowieckiego.
Chcielibyśmy aby rok 2010 w pełni był poświęcony tematyce pracy socjalnej z jej docenieniem i wyróżnieniem na szczeblu Wojewody Mazowieckiego. Z uwagi na fakt, iż na 2010 rok przypadła okrągła jubileuszowa data 20- lecia powstania Ośrodków Pomocy Społecznej mamy nadzieję, iż będzie to kolejnym argumentem, aby naszą codzienną, pełną poświęcenia i zaangażowania pracę na rzecz pomocy społecznej szczególnie zauważyć i docenić.
________________________________________

ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w ramach Ruch Przeciw Bezradności Społecznej, Program Walki z Ubóstwem zapraszają na seminarium „Rekomendacje dla Nowej Pracy Socjalnej w Obywatelskiej Strategii Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym” w dn. 9 czerwca 2010, w godz.11.00-16.00, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Pl. Bankowy 3/5, sala konferencyjna 169. Głównym celem spotkania jest zwiększenie świadomości pracowników pomocy społecznej w ich dążeniu do wznowienia prac nad ustawą o zawodzie pracownika socjalnego, wypracowania nowych standardów pracy socjalnej oraz kierunku zmian do ustawy o pomocy społecznej.
W załączniku tabela zmian do ustawy o pomocy społecznej – prosimy o wprowadzenie propozycji zmian, uwag do konkretnych paragrafów i przesłanie jej do dnia 8 czerwca (magdab@boris.org.pl)
TABELA ZMIAN
Swój udział w spotkaniu potwierdzili już:
• Ewa Wrońska, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
• dr hab. Ryszard Szarfenberg, Instytut Polityki Społecznej
• prof. Julian Auleytner, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
• Paweł Jordan , Stowarzyszenie BORIS
• Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
• Patrick Kluczyński, Radca ds. Społecznych, Ambasada Francji w Polsce
• Adrianna Porowska, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

________________________________________

CZERWIEC AKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI
Stowarzyszenie CAL zaprasza do wzięcia udziału w społeczno-edukacyjnej kampanii promującej obywatelskie działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Szukamy pomysłów, inspiracji na to, jak działać obywatelsko i lokalnie. Zgłoszenia do 29 maja 2010.

Uważamy, że wiele społeczności lokalnych już może się pochwalić świetnymi działaniami, z drugiej strony chcielibyśmy dać innym impuls do podjęcia nowych działań. Tak powstała akcja „Czerwiec Aktywnych Społeczności” – ogólnopolska kampania, która obejmuje zbieranie różnorodnych form lokalnych inicjatyw obywatelskich, przyglądanie się im i pokazywanie na szerszym forum.
Nie chodzi nam o to, żeby działać obywatelsko tylko w czerwcu, ale o to, żeby znaleźć czas na przyjrzenie się różnorodności obywatelskich inicjatyw. W czasie pięciu corocznych odsłon tej imprezy doświadczeniem i praktyką do tej pory wymieniło się ponad 300 społeczności.

ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza członków Forum na spotkanie „2010 – Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym”, które odbędzie się w dniu 12 maja 2010 w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00.

Program:

– Mazowieckie Forum OPS a “Czerwiec Aktywnych Społeczności 2010”

– spotkanie z prof. dr hab. JULIANEM AULEYTNEREM, cenionym znawcą spraw społecznych i społecznej polityki państwa; rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
________________________________________

ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza dyrektorów/kierowników członkowskich Ośrodków na spotkanie, które odbędzie się 14 kwietnia 2010, w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90 w sali sesji, w godzinach 11:00 -14:00. Główny temat spotkania to: „Jak występować. Jak mówić by nas słuchano”. Spotkanie poprowadzi: Dorota Pieńkowska, Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich (PAFPIO).
________________________________________

ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce”, które odbędzie się w dniu 10 marca 2010 w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00.
Spotkanie prowadzić będzie Romana Pietruk, Kancelaria Prawna Pietruk s.c.
________________________________________

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
„W poszukiwaniu skutecznych narzędzi integracji społecznej”

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej konferencji „W poszukiwaniu skutecznych narzędzi integracji społecznej” rozpoczynającej projekt „Aktywna i twórcza polityka społeczna jako narzędzie integracji społecznej”, realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Termin i miejsce konferencji: 18 luty 2010, w godz. 10.00-14.00, Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej w Radomiu.
________________________________________

ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza dyrektorów/kierowników Ośrodków na spotkanie, które odbędzie się 10 lutego 2010, w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90 w sali sesji, w godzinach 11:00 -14:00. Główny temat spotkania to: „ Nowoczesne zarządzanie w instytucjach pomocy społecznej”.

Spotkanie prowadzić będzie Radosław Wajler – ekonomista, trener i konsultant Instytutu Rozwoju Biznesu, praktyk w zakresie szkoleń dla kadry zarządzającej, współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.
________________________________________

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

„W poszukiwaniu skutecznych narzędzi integracji społecznej”
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „W poszukiwaniu skutecznych narzędzi integracji społecznej” rozpoczynającej projekt „Aktywna i twórcza polityka społeczna jako narzędzie integracji społecznej”, realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Termin i miejsce konferencji: 9 luty 2010, w godz. 10.00-14.00, „Centrum Edukacji Grupa ORLEN” w Płocku, sala konferencyjna nr 24
________________________________________

ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego”, które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2010 w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00.

Spotkanie poprowadzi Grażyna Mlonka – Główny Specjalista w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zajmująca się w Departamencie realizacją świadczeń rodzinnych, bezpośrednio odpowiada na pytania realizatorów ustaw podczas dyżurów telefonicznych, przygotowuje odpowiedzi na pytania zadawane w listach i mailach.