ZAPROSZENIE
UWAGA – spotkanie rozpocznie się godzinę wcześniej niż zwykle!
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na ostatnie w tym roku spotkanie “Procedura Niebieskiej Karty”, w dniu 14 grudnia 2011 w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, w sali sesji, w godzinach 10:00 -14:00
________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie “Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej -nowe zasady, nowe procedury”, w dniu 9 listopada 2011 w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00.
Spotkanie prowadzić będzie: Romana Pietruk, Kancelaria Prawna Pietruk s.c.
________________________________________

ZAPROSZENIE
Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenie BORIS zapraszają do udziału w Forum Dobrych Praktyk Wolontariatu w OPS, które odbędzie się w dniu 26.10.2011r. (środa) w siedzibie Fundacji 100pociech (ul. Freta 20/24a) w godz. 10-15. Ideą forum jest spotkanie w większym gronie doświadczonych i początkujących koordynatorów wolontariatu z OPS, poznanie dobrych praktyk wolontariackich z innych ośrodków, a także doskonalenie w zakresie zarządzania wolontariuszami i wspólna refleksja nad tym jak lepiej promować dobro zrodzone we współpracy ośrodków z wolontariuszami. Mamy nadzieję, że będzie to inspirujące wydarzenie.
________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie, które wyjątkowo odbędzie się w innej konwencji. Termin: 12 października 2011, Miejsce: Centrum Promocji Kultury w Warszawie, ul. Podskarbioska 2. PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIA

Tematem przewodnim spotkania „Aktywizacja czy integracja?” jest próba naświetlenia kierunków zmian i (r)ewolucji jakie zachodzą w obszarze polityki i pomocy społecznej. W gronie ekspertów i praktyków postaramy się poszukać odpowiedzi na dylematy mazowieckiej polityki społecznej. Zapoznamy się z prowadzonymi działaniami oraz refleksjami dotyczącymi włączania elementów aktywnych i twórczych do codziennej pracy instytucji pomocy i integracji społecznej.

Konferencja organizowana jest wspólnie przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Mazowieckie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej (MFOPS). W dyskusję chcemy zaangażować jak najszersze grono pracowników socjalnych, którzy na co dzień pracują ze społecznością lokalną oraz przedstawicieli instytucji regionalnych i organizacji wspierających rozwój pomocy społecznej. Pierwszeństwo mają członkowie MOPS, dla których jest to kolejne spotkanie.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia na: www.mlis.cal.org.pl
________________________________________

ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na pierwsze powakacyjne spotkanie “Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Dlaczego warto?” – w dniu 14 września 2011 w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00.
________________________________________

ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie “Ramowy model organizowania społeczności lokalnej (środowiskowa praca socjalna) – projekt systemowy MPiPS Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – 1.18, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2011 w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00. Spotkanie prowadzić będzie:Barbara Bąbska.
Podczas spotkania będą rozdawane FV za okres styczeń-czerwiec 2011. Na spotkaniu członkowie Forum OPS wybiorą skład Zarządu oraz Przewodniczącą Forum OPS na 2 letnią kadencję. Zachęcamy do kandydowania i zaangażowanie się w prace Forum.

________________________________________

ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Lokalny system przeciwdziałania przemocy – doświadczenia z Przasnysza”, które odbędzie się w dniu 11 maja 2011 w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00. Spotkanie prowadzić będzie: Joanna Cieślik, dyrektorka MOPS w Przasnyszu.

________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Nowe zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa “, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2011 w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, w sali sesji, w godzinach 11:00 -14:00.
Celem szkolenia jest czytelne przedstawienie charakteru wprowadzonych przepisów oraz omówienie ich wpływu na praktykę.
________________________________________
ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
Zapraszamy serdecznie na IV Doroczną Konfrencję na Rzecz Aktywizacji i Rozwoju Społeczności Lokalnych organizowaną przez Krajowy Ośrodek EFS wspólnie z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 18 – 19 kwietnia w Fortecy ul. Zakroczymska 12.

Celem tegorocznej konferencji jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju jako jednej z polityk horyzontalnych Unii Europejskiej.
Przekonani jesteśmy, że angażowanie społeczności lokalnych to jeden z kluczy do zrównoważonego rozwoju, dlatego chcielibyśmy stworzyć Państwu przestrzeń do wspólnej pracy, dyskusji i innowacji w tym zakresie.
________________________________________
WIZYTA STUDYJNA “ZORGANIZUJ KLUB SENIORA BEZ LOKALU”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku zaprasza serdecznie członków Mazowieckiego Forum OPS na wizytę studyjną. W miłej i swobodnej atmosferze – Agata Kołakowska, dyrektorka MOPS pokaże nam jak tworzy się klub seniora, jak integruje ponad 300 seniorów, jak z nimi pracuje, jak sobie radzi z brakiem lokalu na spotkania i jak współpracuje z innymi instytucjami w tym zakresie. W programie nie zabraknie spotkania z seniorami, czasu na wymianę doświadczeń, pytania oraz spacer po pięknej okolicy i ogrodzie Zamku „Dom Polonia”.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wspieraniem aktywności ludzi
starszych, przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz
zapobieganiu ich wykluczeniu społecznemu zapraszamy do Pułtuska.

TERMIN: 3 CZERWCA 03.06.2011, GODZ. 10:00 – 15:00.
MIEJSCE: OŚRODEK WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO (ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA), UL.ZAUŁEK 1, PUŁTUSK

Koszty dojazdu we własnym zakresie. Koszt obiadu (dwudaniowy, z
deserem i napojami) na Zamku w „Domu Polonii” wynosi 60 zł.

__________________________________

ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Standardy usług w pomocy społecznej”, które odbędzie się w dniu 9 marca 2011 w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00. Spotkanie poprowadzi: Agnieszka Krawczyk – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych.

W marcu powinni Państwo otrzymać fakturę za okres (styczeń-marzec 2011). W związku ze zmianą prawną i brakiem odpowiedzi izby skarbowej na nasze zapytanie czy usługi szkoleniowe, dotychczas zwolnione z podatku VAT, od 1 stycznia 2011 roku obłożone są 23% procentowym podatkiem dotyczą także szkoleń, które odbywają się w ramach Mazowieckiego Forum OPS- nie możemy wystawić faktur do czasu wyjaśnienia. Będziemy Państwa informować na bieżąco o przebiegu sprawy.
________________________________________

UWAGA!!!!
Przedstawiciele Ośrodków, którzy nie są członkami Forum a są zainteresowani uczestnictwem w wybranym spotkaniu Forum są zobligowani do przesłania maila na adres ewelina@boris.org.pl (Ewelina Markowska) w którym należy wskazać osobę (imię i nazwisko), która będzie brać udział w spotkaniu oraz podać pełne dane Ośrodka (niezbędne do wystawienia faktury za udział w szkoleniu). Faktura zostanie wystawiona po spotkaniu. Ośrodek niezrzeszony w Forum OPS ma prawo do jednorazowego uczestnictwa (w roku) w wybranym spotkaniu Forum.
Więcej o zasadach uczestnictwach w Forum w zakładce “Warunki uczestnictwa”
________________________________________

ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Nowa instrukcja kancelaryjna”, które odbędzie się w dniu 9 lutego 2011 w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, w sali sesji, w godzinach 11:00 -14:00.

Celem spotkania jest zaznajomienie uczestników Forum z zasadami stosowania instrukcji kancelaryjnej, w związku z nowymi regulacjami wprowadzonymi rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

WAŻNA INFORMACJA DLA ŚDS !

Jeżeli w Państwa strukturach/na Państwa terenie działa środowiskowy dom samopomocy bardzo prosimy o przekazanie informacji o naborze do Regionalnej Platformy Współpracy Na Rzecz Inicjatyw Ekonomii Społecznej, którą tworzymy na bazie Mazowieckiego Forum ŚDS. W ramach Platformy (kontynuacja działań Forum ŚDS) będą analizowane rozwiązania prawne, organizacyjne i merytoryczne dotyczące ŚDS ( 3 seminaria przygotowujące domy do poprawy jakości działań w zakresie aktywnej integracji i promocji ekonomii społecznej). Platforma będzie również identyfikować problemy osób z zaburzeniami psychicznymi i ich otoczenia oraz będzie upowszechniać rekomendacje i systemowe rozwiązania (3 seminaria seminarium identyfikujące problemy osób z zaburzeniami psychicznymi i ich otoczenia). Platforma zapewni przepływ informacji, wymianę wiedzy i dobrych pomysłów oraz praktyk pomiędzy instytucjami. Więcej informacji: http://www.mfsds.boris.org.pl/ogloszenia
________________________________________

I SPOTKANIE FORUM W 2011
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Generator Wniosków Aplikacyjnych POKL – zmiany i nowe zasady”, które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2011 w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00.
Usługi szkoleniowe, dotychczas zwolnione z podatku VAT, od 1 stycznia 2011 roku obłożone są 23% procentowym podatkiem. Zmiana ta najbardziej uderza w naszych członków, którzy za swój rozwój osobisty będą musieli dodatkowo zapłacic. Podczas spotkania przedyskutujemy i podejmiemy decyzję odnośnie odpłatności za udział w Forum.

Spotkanie poprowadzi: Elżbieta Kowalczyk, Stowarzyszenie BORIS, doradczyni w Regionalnym Ośrodku EFS w Ostrołęce.
________________________________________

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS zapraszają na konferencję: Aktywna Pomoc Społeczna – Animacja, Integracja, Edukacja w dniu 19 stycznia 2011 r. w Warszawie.
Konferencja organizowana jest w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej zainicjowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Konferencja będzie rozpoczęciem procesu rekrutacji do 4 grup szkoleniowych pracowników socjalnych – reprezentantów środowisk wiejskich i małych miast, miast średnich, dużych, edukatorów (tych, którzy mają doświadczenie we wdrażaniu środowiskowej pracy socjalnej). Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach m. in. diagnozy środowiskowej, budowania partnerstw lokalnych, narzędzi i instrumentów pracy ze społecznością lokalną, planowania społecznego. Dwuletni cykl szkoleniowy obejmuje także udział w Forum Animatorów Lokalnych i wyjazd do Wielkiej Brytanii w celu poznania anglosaskich rozwiązań w zakresie community work.
Konferencja przeznaczona jest dla pracowników OPS z województwa podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i łódzkiego.