ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na ostatnie w tym roku spotkanie „Kodeks postępowania administracyjnego w OPS z elementami ustawy o petycjach”. Spotkanie odbędzie się 16 grudnia 2015 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.


ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Fundusze europejskie 2014-2020 dla OPS – pierwsze doświadczenia oraz perspektywa”. Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2015 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00. Spotkanie poprowadzi: Barbara Pędzich Ciach- doradczyni RO EFS, trenerka.


ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie “Fundusz alimentacyjny – najnowsze zmiany”. Spotkanie odbędzie się 14 października 2015 (środa), w Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00. Spotkanie poprowadzi: Piotr Mrozek-Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.


ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie “Świadczenia rodzinne – najnowsze zmiany” . Spotkanie odbędzie się 9 września 2015 (środa), w Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Spotkanie poprowadzi: Piotr Mrozek-Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie


ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Ochrona danych osobowych i administrator bezpieczeństwa informacji w OPS, po zmianach w styczniu 2015”. Spotkanie odbędzie się 10 czerwca 2015 (środa), w Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

—————————————————————————————–

ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie “Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – procedury oraz wsparcie ofiary” .  Spotkanie odbędzie się w dn. 20 maja (ŚRODA) 2015, w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

—————————————————————————————–

ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Polityka senioralna i inicjatywy senioralne – przykłady i inspiracje”.  Spotkanie odbędzie się w dn. 21 kwietnia 2015 (WTOREK), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00. Spotkanie odbędzie się z udziałem: Dariusz Pietrowski – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Maria Klaman – Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych – Ę, OPS Białołęka  – “Seniorzy w akcji.”

—————————————————————————————-

ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie “Pracownik socjalny – Asystent rodziny – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – doświadczenia i wyzwania”. W trakcie spotkania poruszymy także temat: programu pomocy żywnościowej FEAD 2014 – 2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w dn. 12 marca 2015 (CZWARTEK), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00. Spotkanie odbędzie się z udziałem Pani Barbary Kucharskiej, Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

——————————————————————————————————-

ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Nowoczesna pomoc społeczna –  praktyczne przykłady rozdzielenia pracy socjalnej od świadczeń finansowych” na przykładzie rozwiązań wdrażanych w MOPS w Krakowie (duży ośrodek) oraz OPS w Zbąszyniu (mały ośrodek). Spotkanie odbędzie się w dn. 11 luty 2015, w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

——————————————————————————————————–

ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dot. wniosków i rekomendacji w ramach nadzoru kontroli problemowych i kompleksowych w ośrodkach pomocy społecznej. Spotkanie odbędzie w dn. 14 stycznia 2015,  w MOKOTOWSKIM CENTRUM INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW, ul. Woronicza 44 a, w sali konferencyjnej,w godzinach 11:00 -14:00.

———————————————————————————————————–