Baza Dobrych Praktyk adresowana jest do wszystkich, których interesuje aktywność obywatelska na Mazowszu.

Celem prezentowanej bazy jest

  • stworzenie banku projektów społecznych na Mazowszu
  • informacja, pomoc merytoryczna, organizacyjna i inspiracja dla społeczności lokalnych
  • promocja idei i działań w najlepszych projektach
  • przenoszenie modelowych projektów na nowe obszary oraz zaangażowanie do ich realizacji nowych środowisk lokalnych

Powinniśmy korzystać z doświadczeń innych, wymieniając się swoim pomysłami. Dobre Praktyki to przedsięwzięcia o charakterze uniwersalnym. Pozwalają na osiągnięcie wyznaczonego celu w sposób skuteczny i efektywny. Jako sprawdzone rozwiązania, stosowane już z sukcesem gwarantują poprawę w określonej dziedzinie np. edukacji, spraw społecznych innym grupom społecznym lub społecznością lokalnym.

Przykłady i pomysły na skuteczne oraz trwałe rozwiązania problemów społecznych:

Dzieci i młodzież

Młodzież trudna

Uśmiech dziecka

Karatecy

Dziecko – świadek specjalnej troski

Miasto, które słyszy

Ruchoma szkoła

 Osoby starsze

Apetyt na życie

ASy z Pruszkowa

Kobiety

Prawo do drugiej szansy

Jajko czy kura ?

Osoby niepełnosprawne

Od bierności…

Osoby bezrobotne

Światełko w tunelu

Efektywnie

CIS

Rodzina

Na Nas możesz liczyć

Społeczność lokalna

Artterapia

Wiejskie Ośrodki Edukacji