ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na ostatnie w tym roku spotkanie „Dodatek energetyczny – nowa forma pomocy”. Spotkanie odbędzie się w dn.18 grudnia 2013, w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00.

———————————————————————————————-

ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Wnioski i rekomendacje projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Spotkanie poprowadzi Kamila Płowiec – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS), w dn.13 listopada 2013, w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00.

———————————————————————————————

ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Założenia do zmiany ustawy o pomocy społecznej”, w dn.16 października 2013, w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00. Udział w spotkaniu (na chwilę obecną) potwierdziła Pani Krystyna Wyrwicka – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS.

———————————————————————————-

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy na stronę Rządowego Centrum Legislacji
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/176824. Wystarczy kliknąć w kopertę i mają Pantwo możliwość wypowiedzi na
temat projektowanych zmian w ustawie o pomocy społecznej !

——————————————————————————–

ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Dostęp do informacji publicznej oraz BIP”, w dn.11 września 2013, w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00. Spotkanie poprowadzi: Kancelaria Pietruk s.c

———————————————————————————-

ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza kierowników/dyrektorów Ośrodków na spotkanie „Kierowanie zespołem w OPS – praktyczne aspekty”, w dn.12 czerwca 2013, w godz. 11:00-14:30 w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, w sali sesji. Spotkanie poprowadzi: dr Piotr Pilch.

PROGRAM SPOTKANIA:

11:00-11:30 – Sprawy bieżące, walne spotkanie członków Forum OPS – wybory Zarządu i Przewodniczącej
11:30-14:00 – wystąpienie eksperta
14:00-14:30 – dyskusja

————————————————————————————

ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie w sprawie zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procesu kontroli i uwag pokontrolnych kierowanych przez Wydział Polityki Społecznej MUW do Ośrodków. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 maja 2013, w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00. W spotkaniu wezmą udział 2 pracowniczki Wydziału Polityki Społecznej MUW.

———————————————————————————————

ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Skargi i wnioski na gruncie postępowania administracyjnego”, w dn.10 kwietnia 2013, w godz. 11:00-14:00 w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, w sali sesji. Spotkanie poprowadzi: Romana Pietruk, Kancelaria Pietruk s.c

——————————————————————————————

ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego”, w dniu 13 marca 2013, w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00. Spotkanie poprowadzi Grażyna Mlonka – Główny Specjalista w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

—————————————————————————————–

ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Projekty systemowe w OPS – doświadczenia z realizacji”, w dniu 13 lutego 2013, w godz. 11:00-14:00 w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, w sali sesji.

W związku ze zgłaszaną przez Państwa potrzebą podjęcia na Forum tematu zamówień publicznych w projektach systemowych realizowanych w ramach PO KL staramy się aby na spotkaniu 13 lutego była możliwość spotkania się z prawnikiem – Hubertem Nowakiem. Informację potwierdzimy w poniedziałek.

————————————————————————–

ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Nowa perspektywa, nowe wytyczne w PO Kapitał Ludzki”, w dniu 31 stycznia 2013, w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00.