ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS –  10 kwietnia2024, on-line

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie on-line: 

 “Czym jest deinstytucjonalizacja (DI) i rola OPS-ów w tym procesie na poziomie lokalnym”.
Nasze społeczeństwo się starzeje w przyspieszonym tempie. Trwają dyskusje na poziomie krajowym jak również lokalnym w jaki sposób umożliwić pozostanie jak najdłużej osobom starszym czy z niepełnosprawnościami w swoich społecznościach lokalnych. Tam gdzie mieszkają, żyją, znają swoje środowiskowo i czują się dobrze. Ten proces nazywamy procesem deinstytucjonalizacji.  Czyli odchodzenia od całodobowych form instytucjonalnych np. DPS do wsparcia w społeczności lokalnej.

Jedną z kluczowych funkcji w DI jest koordynacja usług, która jest robiona obowiązkowo już przez CUSy, jak również realizowana przez niektóre OPSy.   Instytucje pomocy społecznej  będą odgrywały w tym procesie kluczową rolę. Dlatego już teraz trzeba się przygotować i aktywnie włączyć w procesy deinstytucjonalizacji.

Prowadzący:

dr hab. Bohdan Skrzypczak –  pracuje na Uniwersytecie Warszawskim gdzie współtworzy Uniwersyteckie Obserwatorium Deinstytucjonalizacji Praktyk Pomocowych, prezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, które od wielu lat rozwija metodykę pracy środowiskowej – organizowania społeczności lokalnej, zajmuje się problematyką animacji społecznej środowisk lokalnych, przewodniczący Krajowego Komitetu Rozwoju ‘Ekonomii Społecznej, członek Ashoki – światowej organizacji skupiającej innowatorów społecznych.

Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia 2024 (środa), w godzinach 10:00 – 13:00 poprzez aplikację Zoom.
Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS –  6 marca 2024, stacjonarnie

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie stacjonarne:
“Dodatek osłonowy”
oraz kontynuacja poprzedniego tematu “Zmiany w świadczeniach rodzinnych (świadczenia pielęgnacyjne na nowo, przedłużenie orzeczeń o niepełnosprawności)”
Prelegentem będzie: Piotr Mrozek – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.
Spotkanie odbędzie się w środę, 6 marca, w godzinach 11:00 -14:00, w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej.
Proszę o informację gdyby, któryś OPS chciał przyjechać w większej liczbie osób niż jedna osoba. Na informację czekam do 5 marca.
.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS –  15 luty 2024, stacjonarnie

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie stacjonarne:
“Zmiany w świadczeniach rodzinnych (świadczenia pielęgnacyjne na nowo, przedłużenie orzeczeń o niepełnosprawności)”

Prelegentem będzie: Piotr Mrozek – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.
Spotkanie odbędzie się wyjątkowo w czwartek, 15 lutego , w godzinach 11:00 -14:00, w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej.
Proszę o informację gdyby, któryś OPS chciał przyjechać w większej liczbie osób niż jedna osoba. Na informację czekam do 12 lutego.
.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS –  10 stycznia 2024, on-line

Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku! Zaczynamy Budująco !

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie on-line: 
 “Budowanie zespołu i rozwiązywanie konfliktów w Ośrodku Pomocy Społecznej”.
Dobrze zorganizowany zespół jest podstawą funkcjonowania każdej organizacji. Budowanie zespołu jest procesem relacji,  struktury oraz rozwoju, które stanowią o mianie zespołu a nie tylko grupy. W każdym zespole pojawią się konflikty, które mogą stanowić zarówno zagrożenie dla jego trwałości,  jak i szansę dla jego rozwoju. Dobrze rozwiązane prowadzą do wzmocnienia relacji oraz zacieśnienia współpracy. Zapraszamy zatem do wspólnej refleksji nad tematyką  budowania strategii i praktyk, które wzmacniają zespół i jego efektywną współpracę oraz umożliwiają wspólne osiąganie celów. Dlatego tak ważne jest, aby dbać o relacje, atmosferę, wzajemnie się wspierać czyli budować zespół, który razem realizuje cele. Jak w każdej grupie ludzi pojawiają się również napięcia i konflikty, ale sposób ich rozwiązywania wpłynie na to czy zespół będzie się rozwijał, czy też tkwił we wzajemnych żalach i pretensjach. Ważna jest tu rola osoby kierującej jako lidera nadającego kierunek. Zapraszamy na szkolenie.

Prowadząca:

Dr Katarzyna Wojtanowicz – doświadczony praktyk pomocy społecznej, pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w Instytucie Socjologii i Pracy Socjalnej, szkoleniowiec i ekspert w wielu projektach w zakresie wsparcia społecznego oraz certyfikowany superwizor pracy socjalnej.

Spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2024 (środa), w godzinach 10:00 – 13:00 poprzez aplikację Zoom.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS –  5 grudnia 2023, on-line

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie on-line:
Centrum Usług Społecznych – budowanie wspólnoty w oparciu o usługi społeczne.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną doświadczenia z kilkuletniej realizacji CUSów w Wiązownej.
Zachęcamy do udziału w spotkaniu edukacyjnym. Jest to szansa, aby dowiedzieć się od praktyków dlaczego warto CUS założyć, jakie są korzyści, ale również trudności.  Perspektywa kilkuletnia daje już możliwości na spojrzenie z dystansu i refleksję. 
 
Prelegentami będą: Małgorzata Łysik dyrektor Centrum Usług Społecznych w Wiązownej
oraz Zbigniew Łukaszewski – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie.
Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2023 (wtorek), w godzinach 10:00 – 13:00 poprzez aplikację Zoom.
Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 8 listopad 2023, stacjonarnie

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie stacjonarne:
“Procedura Niebieskiej Karty w praktyce po zmianach przepisów. 
Dokumentacja grup diagnostyczno-pomocowych. 
Zadania i obowiązki poszczególnych członków grup D-P.”

Prelegentem będzie: Marek Mudant– trener, mediator, certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Funkcjonariusz Policji w stopniu nadkomisarza, specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie. Posiada Certyfikat Dyrektora Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. AIDS i Narkomanii.
Spotkanie odbędzie się 8 listopada (środa) , w godzinach 11:00 -14:00, w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej.
Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 11 października 2023, stacjonarnie

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie stacjonarne:
“Najnowsze zmiany w świadczeniach rodzinnych w tym związane ze świadczeniami opiekuńczymi”, część 2.

Zmiana godziny wyjątkowo wcześniej zaczynamy.

Spotkanie odbędzie się 11 października (środa) , w godzinach 10:00 -13:00, w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej.
Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 13 września 2023, stacjonarnie

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie stacjonarne:
“Najnowsze zmiany w świadczeniach rodzinnych w tym związane ze świadczeniami opiekuńczymi”, część 1.

Spotkanie odbędzie się 13 września (środa) , w godzinach 11:00 -14:00, w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej.
Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 14 czerwca 2023, stacjonarnie

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie stacjonarne:
“Aspekty administracyjno-prawne systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Narzędzia prawne w rękach grupy diagnostyczno-pomocowej oraz poszczególnych ich członków. Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w świetle proponowanych zmian w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.”, część 2.

Spotkanie odbędzie się 14 czerwca (środa) , w godzinach 11:00 -14:00, w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej.
Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 10 maja 2023, stacjonarnie

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie stacjonarne:
“Zmiana Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw – praktyczne omówienie i porównanie do obecnego stanu prawnego. Jak zmiany wpłyną na dotychczasową pracę Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych”, część 1.

Spotkanie odbędzie się 10 maja (środa) , w godzinach 11:00 -14:00, w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej.
Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 19 kwietnia 2023, on-line

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie online poruszymy dwa tematy:

1. Model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy.  Doświadczenia realizacji projektu “Potencjały nowe formy kapitału społecznego w Przasnyszu” – Zareprezentuje OPS Przasnysz.

2. W kierunku deinstytucjonalizacji – od diagnozy do usług środowiskowych.  Dla seniorów i z seniorami przykład działań i sieci współpracy instytucjonalnej i lokalnej w gminie Michałowice.   Zareprezentuje GOPS Michałowice.

Spotkanie odbędzie się 19 kwietnia 2023 (środa), w godzinach 10:00 – 13:00 poprzez aplikację Zoom.
Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 8 marca 2023, on-line

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie ” Współdziałanie asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym na rzecz wsparcia rodziny doświadczającej kryzysów.”
Zaprezentowana zostanie również dobra praktyka z GOPS w Kętach przez pracowników tego ośrodka (asystentek i pracownika socjalnego).
Prowadząca:

Dr Katarzyna Wojtanowicz – doświadczony praktyk pomocy społecznej, pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w Instytucie Socjologii i Pracy Socjalnej, szkoleniowiec i ekspert w wielu projektach w zakresie wsparcia społecznego oraz certyfikowany superwizor pracy socjalnej.

Spotkanie odbędzie się 8 marca 2023 (środa), w godzinach 10:00 – 13:00 poprzez aplikację Zoom.
Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum  OPS –9.02.2023, stacjonarnie

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie stacjonarne:
“Refundacja podatku VAT – tzw. dodatek gazowy. Preferencyjny zakup węgla oraz pozostałe zagadnienia dotyczące dodatków grzewczych.”

Prelegentami będzie: Piotr Mrozek – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
oraz Joanna Dzierzba – dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.
Spotkanie odbędzie się wyjątkowo w czwartek 9 lutego (czwartek) , w godzinach 11:00 -14:00, w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej.
Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 18 stycznia 2023, on-line

Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku!

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie on-line: 
 “Kręgi Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jako narzędzie deinstytucjonalizacji.
Proces deinstytucjonalizacji jest jednym z najważniejszych wyzwań polityki społecznej w Polsce. Tworzenie lokalnego systemu wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnościami lub seniorów, aby pozostały i żyły jak najdłużej w swoim środowisku – będzie w najbliższej przyszłości jednym z ważnych zadań pomocy społecznej w tym ośrodków pomocy społecznej. Doświadczenia Kręgów Wsparcia wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu proponując bardzo konkretny model i rozwiązanie.  

Prowadzącymi będą: Paweł Jordan, prezes Stowarzyszenia BORIS i zespół Centrum Usług Społecznych w Goleniowie.

 
Spotkanie odbędzie się 18 stycznia 2023 (środa), w godzinach 10:00 – 13:00. poprzez aplikację Zoom.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 7 grudnia 2022, on-line

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie on-line:
“Wsparcie i integracja ze społecznością lokalną uchodźców z Ukrainy”.

Prowadzącą będzie: Joanna Cieślik – dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Zaprezentujemy trzy środowiska: Urząd Gminy i OPS/ Miasto Kobyłka, GOPS Przasnysz, oraz GOPS Klembów.

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2022 (środa), w godzinach 10:00 – 13:00. poprzez aplikację Zoom.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 16 listopada 2022, stacjonarnie !

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie stacjonarne:
“Zagadnienia problematyczne związane ze świadczeniami i dodatkami (węglowy i inne) realizowanymi przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.

Prelegentami będą: Piotr Mrozek – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
oraz Joanna Dzierzba – dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.
Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2022 (środa) , w godzinach 11:00 -14:00, w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 12 październik 2022, stacjonarnie !!

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na ciąg dalszy szkolenia: 
“Dodatek węglowy – nowe zadanie”.
Prelegentami będą: Piotr Mrozek – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie oraz Joanna Dzierzba – dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.
Spotkanie odbędzie się 12 październik 2022 (środa) , w godzinach 10:00 -13:00.  w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 14 września 2022, stacjonarnie !!

Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że powoli powracamy do spotkań stacjonarnych. Na początek co drugie spotkanie będzie w Warszawie.
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie: 
“Dodatek węglowy – nowe zadanie”.
Prelegentami będą: Piotr Mrozek – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie oraz Joanna Dzierzba – dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.
Spotkanie odbędzie się 14 września 2022 (środa) , w godzinach 11:00 -14:00.  w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej.
Ponieważ w sali jest tylko 80 krzeseł,  proszę o informację gdyby, któryś OPS chciał przyjechać w większej liczbie osób niż jedna osoba. Na informację czekam do 10 września. 

Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 8 czerwiec 2022

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie, tym razem poruszymy dwa tematy:
“Obecny stan prawny związany z przyznawaniem świadczeń w związku ze Specustawą (UKR)”.
“Odwołanie stanu epidemii – co dalej”?

Prelegentem będzie: Piotr Mrozek – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.
Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2022 (środa) , wyjątkowo zaczniemy wcześniej, o godzinie 9:30 – 12:30. poprzez aplikację Zoom. Link do pokoju wysłałam na maila. Możliwość logowania od godziny 9.15, początek spotkania o godzinie 9.30. Logując się, proszę wpisać nazwę ośrodka.

Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 18 maja 2022

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie:Doświadczenia i działania lokalne na rzecz uchodźców z Ukrainy”.

Prowadzącą będzie: Joanna Cieślik – dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, oraz GOPS Klembów, OPS/ Miasto Kobyłka, OPS Praga Południe Warszawa.

Spotkanie odbędzie się 18 maja 2022 (środa), w godzinach 10:00 – 13:00. poprzez aplikację Zoom.

Link do pokoju wysłałam na maila. Możliwość logowania od godziny 9.40, początek spotkania o godzinie 10. Logując się, proszę wpisać nazwę ośrodka.

Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 20 kwietnia 2022

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie Świadczenia dla obywateli Ukrainy przyznawane zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa“.
Prelegentem będzie: Piotr Mrozek – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia2022 (środa) , w godzinach 9:30 -12:30. poprzez aplikację ZOOM, każdy przed swoim komputerem, poprzez aplikację ZOOM, każdy przed swoim komputerem. Link do pokoju wysłałam na maila. Możliwość logowania od godziny 9.15, początek spotkania o godzinie 9.30. Logując się, proszę wpisać nazwę ośrodka.

Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 16 marca 2022

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie: 
“Polityka senioralna województwa mazowieckiego“.
“Tworzenie Rad Seniorów, najważniejsze informacje o działaniach oraz możliwości pozyskania funduszy”.

Prelegentami będą: Urszula Kupis i Luiza Burba z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,
oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej.

Spotkanie odbędzie się 16 marca 2022 (środa) , w godzinach 10:00 -13:00. poprzez aplikację ZOOM, każdy przed swoim komputerem, poprzez aplikację ZOOM, każdy przed swoim komputerem. Link do pokoju wysłałam na maila. Możliwość logowania od godziny 9.40, początek spotkania o godzinie 10. Logując się, proszę wpisać nazwę ośrodka.

Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 16 luty 2022

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na drugą część szkolenia: “Nowe zadanie – dodatek osłonowy.
Zmiany dot. dodatku energetycznego”
Prelegentem będzie: Piotr Mrozek – zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2022 (środa) , w godzinach 10:00 -13:00. poprzez aplikację ZOOM, każdy przed swoim komputerem, poprzez aplikację ZOOM, każdy przed swoim komputerem. Link do pokoju wysłałam na maila. Możliwość logowania od godziny 9.40, początek spotkania o godzinie 10. Logując się, proszę wpisać nazwę ośrodka.

Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 12 stycznia 2022

Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku!

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie: “Nowe zadanie – dodatek osłonowy.
Zmiany dot. dodatku energetycznego”
Prelegentem będzie: Piotr Mrozek – zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

Spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2022 (środa) , w godzinach 10:00 -13:00. poprzez aplikację ZOOM, każdy przed swoim komputerem, poprzez aplikację ZOOM, każdy przed swoim komputerem. Link do pokoju wysłałam na maila. Możliwość logowania od godziny 9.40, początek spotkania o godzinie 10. Logując się, proszę wpisać nazwę ośrodka.

Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 15 grudnia 2021

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie:Budowanie zespołu otwartego na zmiany i nowe wyzwania w systemie pomocy społecznej”

Cel szkolenia:
Wzmocnienie kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej w zakresie wykorzystania potencjału pracowników w kontekście podnoszenia jakości i rozwoju świadczonych usług społecznych w kontekście wyzwań w systemie pomocy społecznej.

Ramowy program:
1. Rola zespołu w budowaniu jakości realizacji usług społecznych.
2. Budowanie otwartości na zmiany i innowacyjne projekty.
3. Rola superwizji w prowadzeniu zespołu.
4. Wykorzystanie potencjału zespołu.

Szkolenie odbędzie się 15 grudnia 2021 (środa) , w godzinach 10:00 -13:00. poprzez aplikację ZOOM, każdy przed swoim komputerem. Link do pokoju wysłałam na maila. Możliwość logowania od godziny 9.40, początek spotkania o godzinie 10. Logując się, proszę wpisać nazwę ośrodka.

Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 17 listopada 2021

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie: “Rozdzielenie pracy socjalnej od postępowań administracyjnych – doświadczenia, wyzwania, rekomendacje”.

Prelegentami będą przedstawiciele z MGOPS Iłża, OPS Marki, OPS Pruszków, OPS Tłuszcz, OPS Dopiewo. Spotkanie poprowadzi Joanna Cieślik dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

Szkolenie odbędzie się 17 listopada 2021 (środa) , w godzinach 10:00 -13:00. poprzez aplikację ZOOM, każdy przed swoim komputerem. Link do pokoju wysłałam na maila. Możliwość logowania od godziny 9.40, początek spotkania o godzinie 10. Logując się, proszę wpisać nazwę ośrodka.

Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 6 października 2021

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie: “Zasiłek rodzinny, 500; najnowsze zmiany”.

Spotkanie odbędzie się 6 października 2021 (środa), w godzinach 10:00 -13:00. poprzez aplikację ZOOM, każdy przed swoim komputerem. Link do pokoju wysłałam na maila. Możliwość logowania od godziny 9.40, początek spotkania o godzinie 10. Logując się, proszę wpisać nazwę ośrodka.

Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 8 września 2021

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie:  “Fundusz alimentacyjny, najnowsze zmiany”.

Spotkanie odbędzie się 8 września 2021 (środa) , w godzinach 10:00 -13:00. poprzez aplikację ZOOM, każdy przed swoim komputerem. Link do pokoju wysłałam na maila. Możliwość logowania od godziny 9.40, początek spotkania o godzinie 10. Logując się, proszę wpisać nazwę ośrodka.

Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 14 czerwca 2021

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie:  “Zmiany do ustawy o pomocy społecznej obowiązujące od 30 maja 2021”.

Spotkanie odbędzie się 14 czerwca 2021 (wyjątkowo w poniedziałek), w godzinach 10:00 -13:00. poprzez aplikację ZOOM, każdy przed swoim komputerem. Link do pokoju wysłałam na maila. Możliwość logowania od godziny 9.40, początek spotkania o godzinie 10. Logując się, proszę wpisać nazwę ośrodka.

Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 12 maja 2021

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie: “Pomoc społeczna w działaniach na rzecz zdrowia psychicznego”.

W trakcie spotkania omówione zostaną zasady działania Centrów Zdrowia Psychicznego i roli ośrodków pomocy społecznej w ich funkcjonowaniu, pracy asystentów zdrowienia oraz zasady wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi.

Prelegentki:  W spotkaniu uczestniczyć będą Panie Katarzyna Parzuchowska i Katarzyna Szczerbowska Z Fundacji eFkropka. Główną misją Fundacji jest zapobieganie izolacji osób po kryzysie zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie ich stygmatyzacji i przełamywanie stereotypów związanych z chorobami psychicznymi.

1. Katarzyna Parzuchowska  – edukatorka i trenerka w obszarze zdrowia psychicznego oraz współzałożycielka Teatru Kryzys dla osób po kryzysach psychicznych.

2. Katarzyna Szczerbowska – przez 20 lat pracowała jako dziennikarka. Jest w radzie Fundacji eFkropka i w Akademii Liderów Cogito. Ma Certyfikat Experta Cogito. Rzeczniczka Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i rzeczniczka Kongresu Zdrowia Psychicznego.

Spotkanie odbędzie się 12 maja 2021 (środa), w godzinach 10:00 -13:00. poprzez aplikację ZOOM, każdy przed swoim komputerem.

Link do pokoju wysłałam na maila. Możliwość logowania od godziny 9.40, początek spotkania o godzinie 10. Logując się, proszę wpisać nazwę ośrodka.

Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 14 kwietnia 2021

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie: “Mieszkania chronione i wspomagane – doświadczenia, przykłady zmiany i pracy z różnymi grupami z dysfunkcjami”.

Podczas szkolenia zaprezentujemy dwa przykłady.

1.  Mieszkanie chronione na terenach wiejskich, prowadzone przez GOPS Klembów. Prelegentem będzie dyrektor Pani Agnieszka Gietka-Barańska.

2.  Mieszkania chronione i wspomagane na terenach miejskich, prowadzone przez MOPS Kutno. Prelegentem będzie dyrektor Pani Bożena Budnik.

Spotkanie odbędzie się 14 kwietnia 2021 (środa), w godzinach 10:00 -13:00. poprzez aplikację ZOOM, każdy przed swoim komputerem.

Link do pokoju wysłałam na maila. Możliwość logowania od godziny 9.40, początek spotkania o godzinie 10. Logując się, proszę wpisać nazwę ośrodka.

Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 10 marca 2021

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie: “Bezpieczeństwo pracowników socjalnych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Zasady zachowania w trakcie zagrożenia bezpieczeństwa osobistego”.

Prelegentem będzie: nadkomisarz Dariusz Loranty – oficer policji. Dowódca Zespołu Negocjatorów Policyjnych. Współtwórca nowatorskiej koncepcji negocjacji policyjnych jako elementu taktyki zwalczania terroru kryminalnego, wymuszeń rozbójniczych  i uprowadzeń  osób.

Spotkanie odbędzie się 10 marca 2021 (środa), w godzinach 10:00 -13:00. poprzez aplikację ZOOM, każdy przed swoim komputerem.

Link do pokoju wysłałam na maila. Możliwość logowania od godziny 9.40, początek spotkania o godzinie 10. Logując się, proszę wpisać nazwę ośrodka.

Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 10 lutego 2021

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie: “Nowe obowiązki wynikające z ustawy antyprzemocowej oraz ustawie o Policji”.

Spotkanie odbędzie się 10 lutego 2021 (środa), w godzinach 10:00 -13:00. poprzez aplikację ZOOM, każdy przed swoim komputerem.

Link do pokoju wysłałam na maila. Możliwość logowania od godziny 9.40, początek spotkania o godzinie 10. Logując się, proszę wpisać nazwę ośrodka.

Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 13 stycznia 2021

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie: “Praca socjalna w czasach niepewności i zmian”. Spotkanie będzie miało charakter webinaru z elementami pracy warsztatowej, umożliwiającej wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Zakres tematyczny spotkania:
1. Praca socjalna jako teoria i praktyka.
2. Praca socjalna w czasach niepewności i zmian.
3. Praca socjalna w czasach pandemii – wyniki badań międzynarodowych i polskich.
4. Praca socjalna on-line – standardy – zasady  i sposób ich realizacji.

Prelegentem będzie:  Marta Łuczyńska, adiunkt w IPSiR UW, nauczycielka pracy socjalnej, superwizorka pracy socjalnej, terapeutka Gestalt, socjolożka badającą m.in. procesy profesjonalizacji w obszarze pomocy społecznej i służb społecznych.

Spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2021 (środa), w godzinach 10:00 -13:00. poprzez aplikację ZOOM, każdy przed swoim komputerem.

Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2020 (środa), w godzinach 10:00 -13:00. poprzez aplikację ZOOM, każdy przed swoim komputerem.

Link do pokoju wysłałam na maila. Możliwość logowania od godziny 9.40, początek spotkania o godzinie 10. Logując się, proszę wpisać nazwę ośrodka.

Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 9 grudnia 2020

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie: Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: korzyści, prawo oraz obowiązek.  Konsekwencje Ustawy o zapewnianiu dostępności oraz Ustawy o dostępności cyfrowej”.

Prelegentem będzie: Adam Zawisny, ekspert z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia.

Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2020 (środa), w godzinach 10:00 -13:00. poprzez aplikację ZOOM, każdy przed swoim komputerem.

Link do pokoju wysłałam na maila. Możliwość logowania od godziny 9.40, początek spotkania o godzinie 10. Logując się, proszę wpisać nazwę ośrodka.

Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 9 września 2020

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie: “Teleopieka, przyszłość usług opiekuńczych”

W Polsce kwestia demografii i starzenia się społeczeństwa jest problemem palącym.  Dlatego konieczne jest tworzenie środowiskowych form wsparcia w szczególności dla seniorów, aby zapobiegać zwiększającej się ilości skierowań do domów pomocy społecznej.

Dobre Wsparcie (www.dobrewsparcie.org) to narzędzie dedykowane wszystkim, którzy mogą i chcą pomóc oraz osobom zależnym, potrzebującym pomocy w codziennych czynnościach.  Jest to połączenie bardzo prostej aplikacji na telefon z pomocą sąsiedzką.  To rozwiązanie otrzymało pierwszą nagrodę z Komisji Europejskiej w ramach RegioStars 2019.

To program m.in. dla ośrodków pomocy społecznej, które chcą przygotować się na zwiększającą się liczbę osób starszych w swojej gminie wymagającej opieki i wsparcia. To stworzenie efektywnego systemu lokalnego sąsiedzkiego wsparcia dla którego alternatywą jest najczęściej dom pomocy społecznej za który w dużym stopniu płaci gmina.

Na szkoleniu będzie szczegółowa prezentacja praktycznego zastosowania narzędzia wraz dyskusją.

Prelegentem będzie: Piotr Jaśkiewicz – Fundacja Nauka dla Środowiska.

Spotkanie odbędzie się 9 września 2020 (środa), w godzinach 10:00 -13:00. poprzez aplikację ZOOM, każdy przed swoim komputerem.

Link do pokoju wysłałam na maila. Możliwość logowania od godziny 9.40, początek spotkania o godzinie 10. Logując się, proszę wpisać nazwę ośrodka.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 17 czerwca 2020

Szanowni Państwo, ze względu na nadal trudną sytuację w kraju kontynuujemy szkolenia on-line.

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie. Omówimy dwa tematy:

“Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie stanu epidemii – stan obecny.”

“Zmiany w funduszu alimentacyjnym”

Prelegentem będzie: Piotr Mrozek – zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Spotkanie odbędzie się 17 czerwca 2020 (środa), w godzinach 10:00 -13:00. poprzez aplikację ZOOM, każdy przed swoim komputerem.

Link do pokoju wysłałam na maila. Możliwość logowania od godziny 9.40, początek spotkania o godzinie 10. Logując się, proszę wpisać nazwę ośrodka.

Ze względu na ograniczenia liczby użytkowników to znaczy liczby wejść, prosimy, aby każdy ośrodek zalogował się tylko poprzez jeden komputer.

Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie korzystał z tego narzędzia proponuję napisać do mnie i przeprowadzić spotkanie testowe w tym tygodniu.

Uprzedzając pytania, informuję, że nie mam możliwości (prawa autorskie) przesłać prezentacji z tego szkolenia.

W imieniu trenera proszę o przesłanie do mnie pytań dot. powyższych tematów, tak aby prowadzący mógł się do nich przygotować. Na pytania czekam najpóźniej do 15 czerwca.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 20 maja 2020

Szanowni Państwo, ze względu na trudną sytuację w kraju musieliśmy odwołać nasze stacjonarne spotkania i przejść na system pracy zdalnej.

W związku z powyższym zapraszamy na szkolenie online!

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie:

 „Rządowe programy wspierające osoby niesamodzielne – nowości i aktualizacje

program opieka 75 +, 

usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, 

opieka wytchnieniowa, 

asystent osoby niepełnosprawnej.

Prelegentem będzie: Joanna Cieślik – dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

Spotkanie odbędzie się 20 maja 2020 (środa), w godzinach 10:00 -13:00. poprzez aplikację ZOOM, każdy przed swoim komputerem.

Podaję link do pokoju. Możliwość logowania od godziny 9.40, początek spotkania o godzinie 10

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93808619367?pwd=UUxpbGVNVTJRejdGQVhUNFdYTjh3UT09
Meeting ID: 938 0861 9367
Password: 395815

Dial by your location: 22 398 7356, 22 307 3488

Ze względu na ograniczenia liczby użytkowników to znaczy liczby wejść, prosimy, aby każdy ośrodek zalogował się tylko poprzez jeden komputer.

Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie korzystał z tego narzędzia proponuję napisać do mnie i przeprowadzić spotkanie testowe w tym tygodniu. Przed spotkaniem testowym proszę o zapoznanie się z kwestiami technicznymi, które zebrałam dla Państwa w kilku punktach.

Sprawy techniczne:

Program zoom.us ma taką funkcjonalność, że można brać udział w spotkaniu klikając na link spotkania i wpisując ID//password.

Jednak z praktyki wiem, że to nie zawsze działa, albo działa i po chwili wyrzuca użytkownika ze spotkania.

W związku z powyższym rekomenduję ściągniecie sobie na komputer lub do pobrania na każdą komórkę z systemem Android, Apple iOS na Iphony, Windows Phone  poprzez stronę zoom.us

Osoby, które chcą uczestniczyć w spotkaniu powinny mieć zainstalowany (na urządzeniu z którego korzystają) program zoom.us. Tutaj link jak to zrobić:

https://www.youtube.com/watch?v=sqQWppyLWuE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1et9emshZS2jhtKRYqyeqGh4vxtjqbBiBKr148lAiVlyQsVXYdeVPU9yI

Krok pierwszy: zainstaluj na swoim urządzeniu zoom.us

Po instalacji na komputerze pojawi się ikonka do zoom

W dniu spotkania bezpośrednio ze swojego urządzenia, za pośrednictwem Waszego zoom.us(tego, który zainstalujecie) będziecie mogli dołączyć do naszego spotkania (join meeting).

Do udziału w spotkaniu będzie Wam potrzebny przesłany link, meeting i hasło.

Wybierając urządzenie pamiętajcie by miało wbudowaną kamerkę internetową, chyba że posiadacie wolnostojąca podpięta do komputera.

Pamiętajcie by podczas instalacji Zezwalać Aplikacji na przesył i odbiór dźwięku oraz streamingu video.

To bardzo ważne! Inaczej połączycie się a nie będziecie nic widzieć i słyszeć lub odwrotnie pozostali uczestnicy spotkania nie będą Was słyszeć i widzieć.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 11 marzec 2020

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie:

 „Rządowe programy wspierające osoby niesamodzielne – nowości i aktualizacje

program opieka 75 +, 

usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, 

opieka wytchnieniowa, 

asystent osoby niepełnosprawnej.

Prelegentem będzie: Joanna Cieślik – dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

Spotkanie odbędzie się 11 marca 2020 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 5 lutego 2020

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie:

 „Kontrola zarządcza w Ośrodkach Pomocy Społecznej – dokumenty, procedury, ocena ryzyka, sprawozdania, audyt

Prelegentem będzie: Anna Brzezińska – dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

Spotkanie odbędzie się 5 lutego 2020 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

 Zmiany w opłatach.

W uzgodnieniu z Zarządem Forum OPS, od lutego zostaje podwyższona miesięczna składka członkowska o 5 zł. Od 1 lutego opłata za miesiąc wynosić będzie 75 zł.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 8 stycznia 2020

Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy rok 2020, życzymy samych sukcesów, zdrowia i radości.

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie: “Jakie są korzyści dla OPS oraz samorządowych wspólnot terytorialnych z powołania centrów usług społecznych? Jakie jest dostępne wsparcie dla gmin tworzących centra m.in. możliwość skorzystania z konkursu MRPiPS na jego utworzenie.”

Spotkanie poprowadzi: dr hab. Marek Rymsza – koordynator sekcji Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

Szkolenie odbędzie się 8 stycznia 2020 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 4 grudnia 2019

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie: “Fundusz alimentacyjny, omówienie ostatnich i przyszłych zmian”.

Spotkanie poprowadzi: Piotr Mrozek – zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Szkolenie odbędzie się 4 grudnia 2019 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 13 listopada 2019

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie: Budowanie pozycji ośrodka pomocy społecznej, jako podmiotu kreującego lokalną politykę społeczną, w kontaktach samorządem, lokalnymi instytucjami i mieszkańcami ”.

Spotkanie poprowadzi: Joanna Dzierzba – Dyrektor Środowiskowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie.

Szkolenie odbędzie się 13 listopada 2019 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

 WYBORY ZARZĄDU

Drugą sprawą jaką będziemy się zajmować 13 listopada, to wybory do Zarządu MFOPS, w związku z tym bardzo proszę o przybycie na to spotkanie.

Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 9 października 2019

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie: Odpowiedzialność kierownika i pracowników OPS za prowadzone postępowania, decyzje i ich skutki oraz prawidłowość dokumentacji”.

Spotkanie poprowadzi: Sylwia Barcz-Popiel – Radca Prawny

Szkolenie odbędzie się 9 października 2019 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00. 

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 11 września 2019

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie:

“Rządowe programy wspierające realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie”.

Spotkanie poprowadzi: Joanna Cieślik – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

Szkolenie odbędzie się 11 września 2019 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 12 czerwiec 2019

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie:

 „Najnowsze zmiany w świadczeniach:  rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, 500 +, dobry start

Prelegentem będzie: Piotr Mrozek – zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2019 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 8 maja 2019

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, zaprasza na szkolenie: „Najnowsze zmiany w programie 500 +

Prelegentem będzie: Piotr Mrozek – zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

Spotkanie odbędzie się 8 maja 2019 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 10 kwietnia 2019

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, serdecznie zaprasza na szkolenie: „Projektowane zmiany w systemie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych”

Spotkanie poprowadzą:

Joanna Cieślik – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu

Iwona Radzimirska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia 2019 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 13 marca 2019

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie: Świadczenia rodzinne – procedura i ostatnie zmiany.”

Prelegentem będzie: Piotr Mrozek – zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

Spotkanie odbędzie się 13 marca 2019 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 13 luty 2019

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie: Pomoc seniorom z wykorzystaniem programów ASOS i Senior+ na przykładzie Dziennego Domu “Senior+” w gminie Błonie i Klubu “Senior+” w gminie Brwinów.”

Spotkanie poprowadzą:

Agnieszka Kurach – Dyrektor Dziennego Domu “Senior+” w Błoniu

i Joanna Dzierzba – Dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.

Spotkanie odbędzie się 13 lutego 2019 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 23 stycznia 2019

Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy rok 2019, życzymy samych sukcesów, zdrowia i radości.

  Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie: „Praktyka rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych na przykładzie MOPS Sochaczew i OPS Tłuszcz”.

Prelegentami będą Zofia Berent, dyrektorka MOPS Sochaczew oraz Katarzyna Rostek, kierownik OPS Tłuszcz.

Spotkanie odbędzie się 23 stycznia 2019 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

ZMIANY W OPŁATACH

 W uzgodnieniu z Zarządem Forum OPS od nowego roku zostaje podwyższona miesięczna składka członkowska o 5 zł. Od 1 stycznia 2019 opłata za miesiąc wynosić będzie 70 zł.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 12 grudnia 2018

Szanowni Państwo, Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie: „Problematyka pomocy społecznej – zadania i tryb postępowania z zastosowaniem KPA po zmianach”

Prelegentką będzie Anna Brzezińska, dyrektorka OPS w Legionowie.

 Spotkanie odbędzie się 12 grudnia 2018 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 14 listopada 2018

Szanowni Państwo, Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie: „Zadania  zlecone gminom, w tym Programy rządowe – ich realizacja i finansowanie” – spotkanie z udziałem przedstawicieli Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podczas spotkania omówione zostaną zadania wynikające z programu „Za życiem” (opieka 75+, opieka wytchnieniowa, asystentura…) oraz możliwości ich finansowania.

 Spotkanie odbędzie się 14 listopada 2018 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 10 października 2018

Szanowni Państwo, Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie: Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze i Dobry Start w pytaniach i odpowiedziach”.

Prelegentem będzie Piotr Mrozek, zastępca dyrektora OPS w Legionowie.

 Spotkanie odbędzie się 10 października 2018 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 19 września 2018

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie: Prace nad projektem prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej  o Centrach Usług Społecznych”

Prelegentem będzie dr hab. Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP, koordynator sekcji “Polityka społeczna, rodzina” Narodowej Rady Rozwoju.

 Spotkanie odbędzie się 19 września 2018 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 13 czerwca 2018

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkoleniePerspektywa miejska i wiejska pracy w społecznościach lokalnych. Rewitalizacja w mieście – praca w miejscach i społecznościach  trudnych i wieloproblemowych, MOPS Przasnysz. Mobilizacja i aktywizacja wsi, GOPS Przasnysz.”

 Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2018 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 9 maja 2018

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie „RODO – realizacja zasady rozliczalności – analiza ryzyka”

 1. Analiza ryzyka – charakter prawny
 2. Etapy analizy ryzyka
 3. ETAP 1 Określenie specyfiki organizacji

–      Opis kontekstu działania organizacji

–      Opis przetwarzanych danych

–      Opis środków technicznych i organizacyjnych stosowanych w celu ochrony danych

–      Określenie metodologii akceptacji ryzyka

 1. ETAP 2. Analiza wymagań RODO w zakresie przetwarzania danych

–      Określenie celu prawnego przetwarzania danych

–      Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości

–      Inne zasady

 1. ETAP 3. Ocena ryzyka

–      Identyfikacja zagrożeń i stopnia podatności

–      Identyfikacja następstw działań niepożądanych

–      Szacowanie poziomu ryzyka

–      Określenie listy i stopnia ryzyka

 1. ETAP 4. Postępowanie z ryzykiem

–      Decyzja o akceptacji lub braku akceptacji ryzyka

–      Formy mitygowania ryzyka

–      Przenoszenie ryzyka na podmioty trzecie

 1. Ocena skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA)

Szkolenie poprowadzi prawniczka Magdalena Klatta.

Spotkanie odbędzie się 9 maja 2018 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Serdecznie zapraszamy.

.
ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 18 kwietnia 2018
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie  “Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)–wybrane aspekty prawne i praktyczne”
 1. Dane osobowe i dane osobowe sensytywne
 2. Przesłanki zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych (6 przesłanek)
 3. Uchylenie zakazu przetwarzania danych sensytywnych (10 przesłanek)
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
 6. Ważność zgód na przetwarzanie danych po 25 maja 2018r
 7. Pozyskiwanie zgód od małoletnich
Szkolenie poprowadzi prawnik Jarosław Greser.

Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia 2018 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Na kolejnym szkoleniu 9 maja poruszymy zagadnienia z RODO dot. analizy ryzyka, dlatego zachęcamy do uczestnictwa w tych dwóch terminach.

Serdecznie zapraszamy.
.

ZAPROSZENIE: Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 14 marca 2018

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie“Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –  realizacja przez OPS, zakres zadań, finansowanie i możliwości wykorzystania w działalności ośrodka pomocy społecznej i placówkach wsparcia dziennego”. 

Swoimi doświadczeniami i dobrą praktyką podzielą się:

 • Dorota Kaczorek – Magdalińska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie
 • Joanna Dzierzba – Dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie

Spotkanie odbędzie się 14 marca 2018 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Plan na kwiecień i maj: w dniach 18 kwietnia i 9 maja zaplanowane są szkolenia z RODO, które poprowadzi prawnik Jarosław Greser.

Serdecznie zapraszamy.

.

Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 21 luty 2018

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie  “Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej”,  które poprowadzi Anna Brzezińska – dyrektorka OPS Legionowo
Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2018 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.
Serdecznie zapraszamy.
.

ZAPROSZENIE – Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 10 stycznia 2018

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie  Z głową i sercem – usługi socjalne jako źródło podwójnych korzyści: kontraktowanie i zakładanie przedsiębiorstw społecznych”.

– Jak założyć przedsiębiorstwo społeczne i jakie wsparcie można uzyskać od Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) przy Stowarzyszeniu BORIS oraz sieci OWES na Mazowszu.

 – Prezentacja działań przedsiębiorstwa społecznego Centrum Usług Środowiskowych w praktyce, prezeska Spółdzielni Socjalnej osób prawnych CUŚ Aleksandra Pęcherzewska.

Spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2018 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.
Serdecznie zapraszamy.
.

ZAPROSZENIE – Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 13 grudnia
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie  “Wolontariat na rzecz społeczności gminy

Swoimi doświadczeniami i wiedzą podzielą się MOPS Sochaczew oraz GOPS Michałowice  Obie instytucje mają wieloletnie doświadczenie w działaniach na rzecz rozwoju wolontariatu.

Zaprezentowane zostaną praktyki przedstawiające :

– ośrodek jako instytucję, która może rozwijać ideę wolontariatu na poziomie Gminy,

– Klub wolontariusza oparty na relacji i  samopomocy

– oraz  efekty projektów wolontariackich  realizowanych w oparciu o partnerstwo.

Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2017 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00. Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE – Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS i wyboru Zarządu MFOPS – 8 listopad
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie  “Kodeks postępowania administracyjnego – zmiany od 1.06.2017 w zastosowaniu z ustawą o pomocy społecznej – c.d.”. Temat będzie kontynuacją majowego szkolenia, które ze względu na brak czasu, nie zostało omówione do końca.
Spotkanie odbędzie się 8 listopada2017 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.
Spotkanie poprowadzi Anna Brzezińska, dyrektor OPS w Legionowie.
WYBORY ZARZĄDU
Druga sprawa jaką będziemy zajmować 8 listopada to wybory do Zarządu MFOPS,  w związku z tym bardzo proszę o przybycie na to spotkanie. 
Serdecznie zapraszamy.
 .
 .
ZAPROSZENIE – Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 11 październik
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie  “Kreowanie polityki senioralnej przez OPS”
Swoje działania zaprezentują dwa podmioty czyli GOPS Wiązowna i MGOPS Piaseczno.
Obie instytucje tworzą lokalną długofalową politykę senioralną i mają duże osiągnięcia w aktywizacji seniorów w swoich gminach.
 Spotkanie odbędzie się 11 października 2017 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.
Serdecznie zapraszamy.
 .
 .
ZAPROSZENIE – Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 13 wrzesień
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na szkolenie  “Zmiany w systemie świadczeń rodzinnych”
Spotkanie odbędzie się 13 września 2017 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.
Spotkanie poprowadzi Piotr Mrozek –  zastępca dyrektora OPS w Legionowie.
Serdecznie zapraszamy.
 .
 .
ZAPROSZENIE – Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 14 czerwca
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie  “Koordynacja Systemu Zabezpieczenia Społecznego – świadczenia rodzinne i program 500+”
 
Spotkanie odbędzie się 14 czerwca 2017 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.
Spotkanie poprowadzi Lidia Ułanowska –  zastępca dyrektora MCPS
Serdecznie zapraszamy.
ZAPROSZENIE – Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 17 maja
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie  “Kodeks postępowania administracyjnego – zmiany od 1.6.2017 w zastosowaniu z ustawą o pomocy społecznej”
Spotkanie odbędzie się 17 maja 2017 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.
Spotkanie poprowadzi Anna Brzezińska.
Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE – Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 12 kwietnia
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS zaprasza na szkolenie „GIODO – 5 problemów z danymi osobowymi – teraz i po zmianach”

Planujemy poruszyć następujące zagadnienia:

– Planowane zmiany w przepisach od 2018 roku  Powołanie ABI i ASI – na co zwracać uwagę
– Własny pracownik czy podmiot zewnętrzny – jak określić zakres kompetencji i skonstruować umowę
– Dane wrażliwe i ich przetwarzanie, w szczególności profilowanie

– RODO a polska ustawa – który akt prawny ma pierwszeństwo w stosowaniu

– Zakres kar za naruszanie danych osobowych przewidzianych w Rozporządzeniu

UWAGA: JEDNORAZOWA ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA

Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2017 (środa), w Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 44 a, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00. 

Spotkanie poprowadzi Jarosław Greser – doktor nauk prawnych. Od 11 lat współpracuje z przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi zakresie obsługi prawnej, w szczególności w obszarze praw autorskich i ochrony danych osobowych. Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Trener certyfikowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, specjalizujący się z szkoleniach z zakresu prawa. Prowadzi zajęcia dla organów administracji publicznej, firm oraz organizacji pozarządowych.

Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE – Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 8 marca
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Asystentura rodzinna – prawidłowość udzielania wsparcia przez OPS w świetle kontroli prowadzonych przez Wydział Polityki Społecznej MUW”
Spotkanie odbędzie się 8 marca 2017 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.
Spotkanie poprowadzi Beata Kosmalska- Balik – przedstawicielka Wydziału Polityki Społecznej MUW 
Serdecznie zapraszamy.
ZAPROSZENIE – Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 8 luty
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie “Nowe zadania z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem””
Ustawa weszła z dniem 1.01.2017, na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:
Rodzaje wsparcia
Osoby uprawnione
Warunki przyznawania prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się ciężko chorego dziecka
Kiedy jednorazowe świadczenie nie przysługujeRola asystenta rodziny
Procedura przyznawania prawa do asystenta rodziny
Zadania asystenta rodziny 
 
Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2017 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.
Spotkanie poprowadzi Anna Brzezińska – Dyrektor OPS w Legionowie.
Serdecznie zapraszamy.
ZAPROSZENIE – Szkolenie Mazowieckiego Forum OPS – 11 styczeń
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na pierwsze w tym roku spotkanie „Praca socjalna w oparciu o zasoby, przykłady pracy z jednostką i rodziną, GOPS Michałowice, ŚOPS Brwinów”.
 
Spotkanie odbędzie się 11 stycznia 2017 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.
Spotkanie poprowadzi Iwona Radzimirska  -Dyrektor GOPS w Michałowicach i Joanna Dzieżba – dyrektor ŚOPS Brwinów.

ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Projekty konkursowe wyłącznie dla OPS – przygotowanie wniosku„.Spotkanie odbędzie się 9 listopada 2016 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

W ramach 9 Osi Priorytetowej, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,został ogłoszony ostatni konkurs w tym roku dla OPS :

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-1-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-wykluczonych-i-przeciwdzialanie-wykluczeniu-spolecznemu-II.html

Na spotkaniu przekażemy Państwu praktyczne wskazówki jak przygotować się merytorycznie do złożenia dobrego wniosku na podstawie doświadczeń konkursu, który został już zakończony.


ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie  “Placówki wsparcia dziennego – doświadczenia ŚOPS w Brwinowie w świetle kontroli NIK”.  Spotkanie odbędzie się 12 października 2016 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.


ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie  “Program Rodzina 500 plus w praktyce”Spotkanie odbędzie się 14 września 2016 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.


ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie  „Zakres działań Zespołów Interdyscyplinarnych”Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2016 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

Omawiane zagadnienia:

 • Omówienie zakresu działań Zespołu Interdyscyplinarnego – zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 • Prowadzenie Niebieskich Kart min.: kiedy jesteśmy zobowiązani do zakładania NK, jak prowadzić NK jeśli jest podejrzenie że ofiarą jest dziecko, a sprawcą rodzic lub oboje,  co robić jak przemoc zgłasza nastolatek, co robić jak dorosła ofiara nie potwierdza przemocy, a w ocenie zespołu  przemoc występuje, wątpliwości wokół wykorzystywania procedury NK do spraw rozwodowych
 • Pytania i odpowiedzi

ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Projekty konkursowe wyłącznie dla OPS – przygotowanie wniosku„. Spotkanie odbędzie się 11 maja 2016 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

W ramach 9 Osi Priorytetowej, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,został ogłoszony konkurs: http://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-1-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-wykluczonych-i-przeciwdzialanie-wykluczeniu-spolecznemu-1.html . Na spotkaniu przekażemy Państwu praktyczne wskazówki jak przygotować się merytorycznie do złożenia dobrego wniosku.


ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Projekty konkursowe wyłącznie dla OPS – wprowadzenie do złożenia dobrego wniosku„. Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia 2016 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.

W ramach 9 Osi Priorytetowej, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zostanie ogłoszony nabór na projekty konkursowe wyłącznie dla OPS (maj 2016), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W projektach możliwe będzie wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób, rodzin i społeczności objętych wsparciem. Na spotkaniu przekażemy Państwu praktyczne wskazówki jak przygotować się merytorycznie do złożenia dobrego wniosku.


ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie „Rodzina 500 + oraz trudne sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych/funduszu alimentacyjnego”. Spotkanie odbędzie się 9 marca 2016 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.


ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie “Superwizja pracy socjalnej w teorii i praktyce”. Spotkanie odbędzie się 10 lutego 2016 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.


ZAPROSZENIE

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie “Złotówka za złotówkę”: nowe zasada dotyczące świadczeń rodzinnych. Spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2016 (środa), w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej, w godzinach 11:00 -14:00.