ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w 12 grudnia 2007 r. w RATUSZU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA UL. MODLIŃSKA 197, W SALI KONFERENCYJNEJ w godz. 11:00 -14:00.
Temat spotkania to:
“Ośrodek Pomocy Społecznej jako kreator lokalnej polityki społecznej”
Program spotkania:
11.00-12.00 Powitanie Pani Joanna Cieślik-przewodnicząca MFPS
Sprawy bieżące pomocy społecznej
12.00-14.00 “Ośrodek pomocy Społecznej jako kreator lokalnej polityki społecznej” – Pani Halina Lipke
________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 14.11.2007, godz. 11.00-14.00 W RATUSZU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA UL. MODLIŃSKA 197, W SALI KONFERENCYJNEJ
Projekty systemowe dla Ośrodków Pomocy Społecznej –
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Ekspertami w tym temacie będą:
Cezary Miżejewski – były wiceminister Polityki Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, radca ministra d/s polityki i integracji społecznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
Grażyna Wyrwa – Wojtkowska – kierownik działu ds. społecznych w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej
________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu *10.10.2007, godz. 11.00-14.00 **W RATUSZU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA UL. MODLIŃSKA 197, W SALI KONFERENCYJNEJ***
Głównym tematem spotkania będzie:
*Europejski Fundusz Społeczny dla OPS – zasady pisania projektu*

_______________________________________
FESTIWAL
11-12 września 2007 zebrał w Ośrodku szkoleniowym ZETOM w Jachrance, 83 osoby – kierowników, dyrektorów, praktyków zajmujących się wdrażaniem nowych pomysłów, ciekawych rozwiązań. Spotkanie to stało się możliwością stworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń. W poszczególnych częściach programu zaprezentowały się ze swoimi działaniami wybrane ośrodki pomocy społecznej.
z festiwalu – skrót
_________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się:
WYJĄTKOWOW CZWARTEK * dniu * 14.06.2007, godz. 10.00-14.00
W Ratuszu Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197, w Sali konferencyjnej
Głównym tematem spotkania będzie: “KPA w pomocy społecznej”. Ekspertem w tej dziedzinie będzie Bartłomiej Mazurkiewicz – Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wykładowca akademicki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, praktyk, prowadzący liczne szkolenia dla instytucji rządowych, samorządowych i niepublicznych
___________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych serdecznie zaprasza na spotkanie
w dniu 9.05.2007, godz. 10.00-14.00
W RATUSZU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA UL. MODLIŃSKA 197, W SALI KONFERENCYJNEJ
Głównym tematem spotkania będzie:
Wprowadzenie do ustawy o zasadach prowadzenia polityki społecznej
Ekspertem w tym temacie będzie Pan Cezary Miżejewski były wiceminister Polityki Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, radca ministra d/s polityki i integracji społecznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
materiały
________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 14.03.2007, godz. 10.00-14.00 W RATUSZU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA UL. MODLIŃSKA 197, W SALI KONFERENCYJNEJ
Głównym tematem spotkania będzie: “Program Operacyjny – Kapitał Ludzki Możliwości finansowania działań z Europejskiego Funduszu Społecznego”
Odbędą się również wybory nowego Zarządu, dlatego tez szczególnie prosimy o przybycie Dyrekcję.
________________________________________
ZAPROSZENIE
Księgowość w OPS
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 7.02.2007, godz. 10.00-14.00 W RATUSZU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA UL. MODLIŃSKA 197, W SALI KONFERENCYJNEJ.
Ekspertem w temacie “Księgowość w OPS” będzie Pani Alicja Miłek ekspert, główny księgowy.
________________________________________
ZAPROSZENIE
Planowane zmiany w pomocy społecznej
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 10.01.2007, godz. 11.00-14.00 W RATUSZU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA UL. MODLIŃSKA 197, W SALI KONFERENCYJNEJ.
Ekspertem w temacie “Planowane zmiany w pomocy społecznej” będzie Pani Zuzanna Grabusińska z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.