ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2009, w RATUSZU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA UL. MODLIŃSKA 197, W SALI KONFERENCYJNEJ w godzinach 11:00 -14:00. Główny temat: „Korzyści dla Ośrodków Pomocy Społecznej z realizacji projektów systemowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu”.
Spotkanie prowadzić będzie: dr Izabela Książkiewicz, pracowniczka naukowa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się procesami przemian rynku pracy w tym analizą zjawiska wykluczenia społecznego oraz instrumentów aktywnej polityki społecznej na poziomie lokalnym. Uczestniczy w pracach zespołów analizujących m.in. problematykę wykluczenia społecznego, systemów lokalnej polityki społecznej, procesów rewitalizacji.
________________________________________

“PARTNERSTWA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ”
Zapraszamy Państwa na seminarium “Partnerstwa dla przedsiębiorczości społecznej”, które odbędzie się 25 listopada 2009r. (środa) w Warszawie, w Hotelu Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2 (przy Placu Zawiszy), sala 5 Aria, I piętro, w godz. 10.00 – 15.00.
W czasie seminarium chcemy przybliżyć Państwu doświadczenia lokalnych społeczności we wspieraniu sektora ekonomii społecznej na Mazowszu. Spotkanie będzie również okazją, by w gronie znanych ekspertów i polityków społecznych zastanowić się nad rolą partnerstw lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości społecznej.
________________________________________

ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2009 w RATUSZU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA UL. MODLIŃSKA 197, W SALI KONFERENCYJNEJ w godzinach 11:00 -14:00. Główny temat: „Ekonomia społeczna w praktyce”. Spotkanie prowadzić będzie Joanna Krasnodębska, Stowarzyszenie BORIS.
________________________________________

JAK BUDOWAĆ PARTNERSTWO LOKALNE?
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza na bezpłatne 3-dniowe szkolenie pt. “Tworzenie porozumień na rzecz rozwoju społeczności lokalnej”, które odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2009 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „ORION” w Lubiejewie/k Ostrowi Mazowieckiej.
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej (m.in. ops, pcpr), pracowników organizacji pozarządowych działających w sferze polityki społecznej oraz przedstawicieli innych służb społecznych (np.: kuratorzy sądowi, policjanci, pedagodzy), a także przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia – pup.
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z pojęciem społeczności lokalnej i ideą partnerstwa lokalnego, poznają rodzaje partnerstw, strukturę partnerstwa lokalnego, nauczą się, jak rozpoznawać i przechodzić przez kolejne etapy tworzenia partnerstwa.

______________________________________

Uwaga!!!
Szanowni Państwo,

Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej uprzejmie prosi o zapoznanie się z propozycją nowej formuły Forum. Spostrzeżenia, uwagi i propozycje prosimy przesyłać na adres e-mail: magdab@boris.org.pl. Podczas grudniowego spotkania Forum zostanie zatwierdzona ostateczna formuła.
________________________________________

ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 14 października 2009 w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90 w sali sesji, w godzinach 11:00 -14:00. Główny temat spotkania to: “Ustawa o pracownikach socjalnych – wypracowanie zmian”. Na spotkanie została zaproszona Barbara Kucharska, Z-ca Dyrektora MCPS.
PROSZĘ PAMIĘTAĆ O ZMIANIE MIEJSCA SPOTKANIA FORUM !!!
________________________________________

JAK BUDOWAĆ PARTNERSTWO LOKALNE?
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza pracowników instytucji pomocy społecznej na bezpłatne 3-dniowe szkolenie pt. “Tworzenie porozumień na rzecz rozwoju społeczności lokalnej”, które odbędzie się w dniach 12-14 października 2009 r. w Jachrance pod Warszawą.
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z pojęciem społeczności lokalnej i ideą partnerstwa lokalnego, poznają rodzaje partnerstw, strukturę partnerstwa lokalnego, nauczą się, jak rozpoznawać i przechodzić przez kolejne etapy tworzenia partnerstwa.
Szkolenie poprowadzą trenerzy, specjaliści Stowarzyszenia BORIS

________________________________________

ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 10 września 2009 w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00. Główny temat spotkania to: “Problemy, wyzwania i perspektywy dla Ośrodków Pomocy Społecznej”. W spotkaniu weźmie udział: Halina Lipke, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW, Barbara Kucharska, Z-ca Dyrektora MCPS.
________________________________________

ZAPROSZENIE
Planowane 2-dniowe wyjazdowe seminarium w dn.10-11 września 2009 z przyczyn technicznych zostało odwołane !!! Jeżeli wkrótce zostanie zamieszczone ogłoszenie o możliwości zgłaszania się na październikowe seminarium na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – niezwłocznie o tym poinformujemy!

Niezależnie od tej sytuacji w dn. 10 września odbędzie się spotkanie Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00.
________________________________________

ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2009 w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00. Główny temat spotkania to: „Ustawa o pracownikach samorządowych”. Podczas spotkania dokonają Państwo wyboru Zarządu Forum oraz Przewodniczącego/-ej Forum na okres kolejnych dwóch lat.

________________________________________

ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 13 maja 2009 w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00. Główny temat spotkania to: „Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach PO Kapitał Ludzki”. Spotkanie prowadzić będzie Małgorzata Dymowska – trenerka umiejętności społecznych, ekspertka polityki gender mainstreaming. Gościem specjalnym Forum będzie Barbara Kucharska, Z-ca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Spotkanie ma na celu przekazanie wiedzy związanej z realizacją zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. W celu zagwarantowania przestrzegania zasady równości szans w projektach, Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki przygotowała standard minimum realizacji zasady przy ocenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu. Standard minimum obowiązuje od 1 kwietnia 2009 roku.

Informujemy, że zaplanowane na maj spotkanie z Grażyną Mlonką z Departamentu Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zostało odwołane z przyczyn od Nas niezależnych.

________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2009 w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00. Główny temat spotkania to: „Najnowsze zmiany w aktach prawnych”.

W maju planujemy spotkanie z Grażyną Mlonką – Główny Specjalista w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Podczas spotkania w czerwcu dokonają Państwo wyboru Zarządu Forum na okres kolejnych dwóch lat.

________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na spotkanie Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 11 marca 2009 w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00. Główny temat spotkania to „Kontrola w projektach systemowych oraz dobre praktyki wdrażania projektów systemowych”. Na spotkaniu będą przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza Dyrektorów lub Kierowników Ośrodków na spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 11 lutego 2009 w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00. Główny temat spotkania to “Dobre praktyki wdrażania projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej”. Zaproszenie na spotkanie Forum zostało wystosowane do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Mamy nadzieję, że na spotkaniu będzie okazja omówienia przez pracownika MJWPU najczęściej występujących błędów we wnioskach składanych przez Ośrodki.

W czasie spotkania zostaną zaprezentowane również kwestie związane z nowym systemem funkcjonowania i zarządzania Forum oraz decyzje podjęte przez Zarząd MFPS w dn. 22 stycznia 2009 roku.
Informujemy, że od marca 2009 roku zaproszenia na kolejne spotkania Forum będą wysyłane tylko drogą mailową. 11 lutego będzie możliwość uaktualnienia lub podania adresu e-maila do Ośrodka.
________________________________________
ZAPROSZENIE
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego na bezpłatny cykl szkoleniowy pt. “Tworzenie lokalnego partnerstwa”. Pierwsza sesja szkoleniowa odbędzie się w dniach 28-30 stycznia 2009 r.

______________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2009 w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 – 14:00.
TEMAT SPOTKANIA: “Perspektywy realizacji projektów systemowych w latach 2009-2013” – Cezary Miżejewski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.