Mazowieckie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS  funkcjonuje nieprzerwanie od  2005 roku. W chwili obecnej zrzesza blisko 100 ośrodków pomocy społecznej z terenu Województwa Mazowieckiego. Poprzez swoje działanie stara się wyrażać wspólne opinie na ważne i aktualne tematy w pomocy społecznej, zajmować wobec nich stanowisko, kształtować właściwy obraz ośrodków pomocy społecznej. Ponadto jest organizatorem spotkań i szkoleń dla swoich członków, odpowiadając tym samym na ich potrzeby.

Forum to jednostka konsultacyjno-samokształceniowa, której celem jest:

  • podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej w województwie mazowieckim;
  • wymiana doświadczeń oraz poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań  realizacji  zadań z zakresu pomocy społecznej;
  • prezentowanie opinii członków Forum, wobec innych instytucji i organizacji.